Therapie en meditatie

Ik ben de eerste die therapie gebruikt maar wiens belangstelling niet uitgaat naar therapie maar naar meditatie, net zoals dat het geval was bij Chuang Tzu of Gautam Boeddha. Zij hebben nooit therapie gebruikt omdat het niet nodig was. De mensen waren er gewoon klaar voor, en je kon de rozenstruiken planten zonder de grond vrij te maken. De grond was al schoon. In deze vijfentwintig eeuwen is de mens zo belast geraakt met afval, is er zoveel wild onkruid in zijn wezen gegroeid dat ik therapie alleen maar gebruik om de grond schoon te maken, het wilde onkruid, de wortels, weg te nemen, zodat het verschil tussen de oude mens en de moderne mens wordt vernietigd. De moderne mens moet net zo onschuldig worden als de oude mens, net zo eenvoudig, net zo natuurlijk. Hij heeft al deze grote kwaliteiten verloren. De therapeut moet hem helpen – maar zijn werk is slechts een voorbereiding. Het is niet het einde. Het eindgedeelte zal de meditatie zijn.  

Osho: The Great Pilgrimage # 27

Ik heb hier veel psychiaters, psychoanalytici en andere soorten therapeuten. Het grootste aantal van welke beroepsgroep dan ook dat bij mij is gekomen is van therapie. Daar is een reden voor. Degenen die in therapie hebben gewerkt zijn zich langzamerhand bewust geworden van één feit – dat het je in een cirkel laat ronddraaien. Het leidt je nergens heen, het doet alleen alsof. Het belooft, maar levert nooit wat het belooft. Het is gewoon een oneindige cirkel – je kunt maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Het laat je hopen, wachten, maar dat is alles.
Als je je er eenmaal bewust van bent geworden, vergeet dan de analyse en probeer iets totaal anders — dat is meditatie. Meditatie betekent niet dat je aan de mind moet denken — je moet je erbuiten laten. Meditatie is een ontsnapping uit het verstand. Meditatie is afstand nemen van het verstand, meditatie is een transcendentie.

Sufis, the People of the Path Vol 2 # 10 Q 1

Mijn nadruk ligt hier op therapieën die niet jaren en jaren doorgaan: slechts een paar dagen therapie om de bodem voor meditatie voor te bereiden. We hebben hier bijna honderd therapiegroepen, voor elk mogelijk menselijk wezen. Maar therapie is niet het einde; therapie is een voorbereiding, het effenen van de grond voor meditatie. Dit is de enige plaats in de hele wereld waar therapie wordt gebruikt om de weg vrij te maken voor een enorme transformatie van mind naar no-mind.
De dagen van therapie plus meditatie komen eraan. Als de psychoanalyse sterft, zal er een vacuüm ontstaan. Dat vacuüm kan alleen worden opgevuld door therapieën die geen doel op zich zijn, maar slechts een voorbereiding, een middel om je diepste wezen aan te geven. De dagen van de meditatie  komen eraan.

Zen: The Mystery and the Poetry of the Beyond # 1