Terroristische dreiging en de moed om jezelf te zijn

Freedom, the Courage to be Oneself.
Dit boek maakt deel uit van de serie ‘Inzichten voor een nieuwe manier van leven’ die erop gericht is om licht te werpen op het geloof en de houding die individuen ervan weerhouden om echt zichzelf te zijn. De inhoud is een mengsel van compassie en humor en de lezers worden aangemoedigd onder ogen te zien wat zij juist graag willen vermijden, maar wat hen vervolgens de sleutel tot werkelijk inzicht en kracht geeft. ‘Vrijheid’ helpt de lezer de obstakels voor hun vrijheid te ontdekken, die er zowel door omstandigheden zijn als doordat ze deze zichzelf opleggen. Vervolgens kan men op een wijze manier kiezen  waarvoor men wil strijden en moed vinden om volledig zichzelf te zijn. 

Onze vrijheid wordt onder andere beperkt door terroristische dreigingen. Hierop is een antwoord dat veel fundamenteler is en dat ook vóór de terroristische dreigingen al gold. De situatie is nu zo, dat mensen veranderen, doordat er zaken van buitenaf veranderen. Maar het is een natuurwet, dat mensen, de mensheid op zichzelf, ook verandert. Daarvan word je je echter alleen bewust, als je ook je innerlijke leven exploreert, als je je niet alleen als een robot blijft richten op wat er van buiten op je afkomt en daarop een reactie geeft.
‘In je eentje begin je niets tegen terrorisme’, is een veel gehoorde reactie. Nee en toch ook weer wel. We leven in een maatschappelijke structuur, maar die hebben we zelf gemaakt, die is door mensen in elkaar gezet; dus daar kunnen we ook vanaf.
En we hoeven daar zeker ons hele leven niet door te laten bepalen.
Er ligt een hele innerlijke wereld klaar om ons in te verdiepen en om van daaruit te groeien. Dat is een wezenlijk verandering en die blijft tot nu toe bij velen ongebruikt liggen. We kunnen ons lam laten leggen door de terroristische dreiging, die elk moment weer de kop opsteekt. En we kunnen, uit angst, schuil zoeken bij de autoriteiten en dat geeft dan nog geen garantie, zoals ook zijzelf aangeven.

En daar is het goddelijke wel te vinden, dat ons de echte antwoorden zal geven. Die dreiging is er nu eenmaal en niemand kan ons uiterste veiligheid garanderen; dat is nooit het geval geweest, alleen is het nu meer zichtbaar geworden. Blijven we kleine benauwde mensjes of gaan we realiseren wat er in ons verborgen ligt, al eeuwen lang? Zover als de mens nu is, is hij niet meer dan een zaadje. Hij kent zijn eigen potentieel niet eens; wij kennen de grootsheid niet waarin een mensheid kan uitgroeien.

Het boek ‘Freedom, the Courage to be Oneself’ is als boek en als e-book bij de Nederlandse boekhandel te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.