Te goed je best doen

Afgelopen herfst stuurde u me een opgenomen antwoord op een vraag. De kern van uw antwoord was, dat ik te goed mijn best deed om spirituele bezigheden na te streven. Ik ben negen maanden lang gestopt met bijna alles en kreeg goede resultaten door uw advies op te volgen.
Nu woon ik weer een sannyasin groep bij, maar ik heb het gevoel dat sannyasin worden zou betekenen dat ik doe wat u gezegd heeft dat ik niet moet doen – te goed mijn best doen.  
Ik ben al in veel groepen ingewijd en heb het gevoel dat dit symptomatisch kan zijn voor te goed mijn best doen. Moet ik gewoon ontspannen en van u genieten zoals we nu zijn?


Dat is precies wat sannyas is: ontspannen en genieten, wat het ook is. Het is geen inwijding zoals andere inwijdingen die je hebt meegemaakt. Het is iets totaal anders, het is helemaal geen serieuze aangelegenheid, het is in wezen speelsheid. 
Het is voor het eerst op aarde dat we proberen speelsheid in religie te brengen. Religie heeft altijd een lang gezicht gehad: droevig, serieus, somber.  Vanwege die ernst hebben miljoenen mensen zich afzijdig gehouden van religie. Zij die levendig waren konden niet religieus worden omdat religie voor hen een soort zelfmoord betekende – en dat was ook zo.  Alleen zij die al dood waren of stervende, zij die ziek, pathologisch, suïcidaal waren, waren geïnteresseerd in de oude religies. De oude religies dansten, zongen en vierden het leven niet.  Ze waren anti-leven, anti-aarde, anti-lichaam. Ze waren puur negatief. Ze hadden niets te beamen. Hun God was gebaseerd op negativiteit. Blijf maar ontkennen. Hoe meer je het leven ontkent, hoe religieuzer je wordt geacht te zijn.

Ik breng een totaal nieuwe visie op religie naar de aarde. Ik introduceer voor jullie een religie die kan lachen, een religie die kan liefhebben, een religie die het gewone leven kan leven, met een buitengewoon bewustzijn. Religie is geen kwestie van het veranderen van levenspatronen, van het veranderen van dingen en situaties. Religie verandert jou, niet je situatie. Het verandert geen dingen, het verandert de manier waarop je naar dingen kijkt. Het verandert je ogen, je kijk op de zaak. Het geeft je inzicht. 
Dan is god niet iets tegen het leven. Dan is goddelijkheid de intrinsieke kern van het leven. Dan is geest geen anti-materie maar de hoogste vorm van materie, de zuiverste geur van materie.

Als je sannyas vermijdt, dat zou pas serieus zijn. Je hebt niet begrepen dat dit niet hetzelfde soort inwijding is. Je bent in vele scholen en sekten geweest en je hebt veel kennis vergaard over inwijding en de mysteriën. Maar dit is niet zo’n soort inwijding. Het is net het tegenovergestelde: het is ingewijd worden in het leven, in het gewone leven.  
Zodra je gewone leven doordrenkt raakt van het meditatieve in jou, ben je een sannyasin. Het is geen kwestie van alleen andere kleren dragen, dat is alleen maar symbolisch. De echte sannyasin brengt meditatie in de gewone zaken van het leven, brengt meditatie naar de maatschappij.
Eten, lopen, slapen, je kan voortdurend in een staat van meditatie blijven. Het is niet iets speciaals wat je doet, maar je doet hetzelfde op een nieuwe manier, met een nieuwe methode, met een nieuwe kunst. Sannyas verandert je kijk op het leven.

Je hebt naar mijn advies geluisterd en negen maanden lang zeg je dat je ‘met bijna alles gestopt bent en goede resultaten hebt behaald door het advies op te volgen’.  Maar ergens diep van binnen ben je nog steeds serieus, anders zou je, niet serieus, wel een sprong in sannyas hebben gewaagd. Je toont zelfs je serieusheid door er naar te vragen. Je zou het niet speels, lachend kunnen accepteren.
Sannyas is gewoon een spel, leela. Dat concept is niet bekend in het Westen. Het Westen heeft veel gemist omdat het dat concept niet kent. In het Westen heeft religie geen idee dat God geen schepper is maar een iemand die speelt, dat het bestaan niet zijn schepping is maar zijn spel van energieën. 
Net zoals de golven van de oceaan razen, breken op de oevers en de rotsen, eeuwig. Gewoon een spel van energie, zo is God. Al die miljoenen vormen zijn niet door God geschapen. Die komen gewoon door zijn overvloeiende energie.
God is helemaal geen persoon. Je kunt God niet aanbidden. Je kunt leven op een goddelijke manier, maar je kunt God niet aanbidden. Er is niemand om te aanbidden.

Osho: The Dhammapada, The Way of the Buddha. Vol III #8.

Image by Pexels.