Synchroniciteit

In een recent artikel in Happinez wordt Synchroniciteit getypeerd als ‘Toeval met Betekenis.’ Aangegeven wordt dat je het kunt beschouwen als aanmoediging, tekens die zich kunnen laten zien in bijzondere ontmoetingen. Voorts wordt gezegd: “Synchroniciteit is daarom misschien het best te omschrijven als ‘toeval met betekenis,’ een gelijktijdigheid, terwijl de Oosterse filosofie uitgaat van het Nu, een holistische zienswijze waarin alles met elkaar verbonden is, met elkaar samenhangt. Je kunt het zien als doorkijkjes in het web van de universele verbondenheid die schuilt achter alles om ons heen.

Synchroniciteit werd voor het eerst uitgelegd door de psychoanalyticus Carl Jung. Hij gebruikte het begrip als ‘een bijzondere samenloop van omstandigheden van twee of meer niet-oorzakelijk met elkaar verbonden gebeurtenissen die eenzelfde zin en betekenis hebben.”

Deepak Chopra zegt in het artikel: ”Ik ben ervan overtuigd dat synchroniciteit een boodschap is van het universum, wat je niet moet zien als iets dat losstaat van jou, maar als deel van jezelf. Je hebt een persoonlijk en een universeel lichaam en ze behoren je allebei toe. Zie de bomen als je longen, ademen ze niet dan adem jij niet. Deepak noemt synchroniciteit de manifestatie van je ziel die in harmonie is met het universum, het gevoel dat je verbonden bent met de wereld om je heen, het universum jou ziet, je begeleidt op je pad en dat het met jou communiceert.”

Het artikel zegt verder: “Synchroniciteit laat zien dat onze psyche en de materie om ons heen niet los van elkaar staan. Het is in essentie altijd eenmalig en uniek en behoort helemaal toe aan de betekenis die de ontvanger eraan geeft. Het is precies datgene waarmee je je leven betekenis kunt geven, het verbindt je binnenwereld met de wereld buiten je. De sleutel is je meer bewust te worden van jezelf en de wereld om je heen. Een betekenis ‘daar buiten’ krijgt ineens betekenis ‘hier binnen,’ het is magisch. Het is niet alleen verbonden met de wet van de aantrekkingskracht, maar ook met de wet van vibratie. Ieder mens vibreert op eigen niveau, en hoe gelukkiger en liefdevoller, hoe vrijer de geest en positiever de blik, hoe hoger hij trilt. Je bewust zijn van synchroniciteit is een miraculeuze ervaring, je uitnodigend de mysterieuze werking van onze wereld, ons leven, onze realiteit dieper te onderzoeken.

Osho over NU

Een van de belangrijkste Indiase geschriften, de Brahmasutra, zegt: “NU, begin het onderzoek naar God.” Het voelt alsof er iets ontbreekt. Iets moet aan dit NU zijn voorafgegaan. Dit “nu” is van veel betekenis. Het zegt eenvoudig: “Je hebt een leven geleid van illusies – nu, begin het onderzoek naar God. Je hebt een leven geleid van werelds plezier, pijn, ellende, problemen; je hebt in vele richtingen gezocht en je hebt niets gevonden. Je hebt door middel van het ego geleefd, vanuit het zelf en je bent moe. Je bent in een doodlopende straat gekomen en daar kun je nergens meer heen – nu, begin het onderzoek naar God.

Je hebt geld gespaard, je hebt macht, je hebt bekendheid, maar niets is enige vervulling geworden. Dit “NU” is van betekenis. Het zegt dat onderzoek naar God in het midden van het leven gebeurt. Het kan niet starten vanaf het begin, dat is niet mogelijk. Een kind kan geen onderzoek doen naar God, hij moet eerst het leven onderzoeken. Hij moet verdwalen. Elk kind geboren uit mensen moet God verliezen. Enkel wanneer duisternis te veel is geworden, leed te zwaar en het hart begint te zinken, gaat men beginnen te bedenken iets te doen dat volledig verschillend is van wat men heeft gedaan. Dan komt dat moment – NU, begin het onderzoek naar God.

Osho: Far Beyond The Stars.

Osho over synchroniciteit

Ik ben dankbaar dat jullie naar mij luisteren. En luister zo totaal als maar mogelijk en dan gebeurt er iets in je. Het wordt niet door mij veroorzaakt. Het is dan een synchroniciteit. Mijn sannyasins zijn niet mijn volgelingen, ze zijn mijn vrienden, mijn geliefden. Ik geef je geen enkele instructie over hoe je moet leven, geen enkele opdracht hoe je je moet gedragen, geen enkele karaktertrek die je moet cultiveren.

De wet van de synchroniciteit is een van de geweldigste bijdragen van Carl Gustav Jung. Hij noemde het ook zo. En tegen de tijd dat Jung eraan ging werken hoe dingen gebeuren in bewustzijn, kwam hij tot de conclusie dat de vibratie van het ene hart, als het krachtig genoeg is, het ritme van een ander hart kan veranderen. De vibratie is onzichtbaar, er is nog geen enkele manier om het te meten. Het is niet oorzakelijk. Dat gebeurt in satsang – in verbondenheid met een Meester.

Twee geliefden, als zij werkelijk geliefden zijn, in diepe intimiteit, gaan er langzaamaan gelijk uitzien – dat is synchroniciteit. Langzaamaan gaan ze lijken op een broer en zus, iets in hen raakt gesynchroniseerd, ze gaan hetzelfde ritme krijgen… Als liefde zich verdiept, transformeert het de relatie en uiteindelijk komt er een moment dat er een soort eenheid verschijnt, ze worden één. Dit is synchroniciteit en dat gebeurt tussen de Meester en de discipel – op een veel dieper niveau dan elke andere liefde, op een veel hoger plan dan iedere andere intimiteit. Als je gelukkig genoeg bent om met een levende meester te zijn, wordt dan gewoon kwetsbaar naar hem. Laat intimiteit gebeuren, kom dichterbij, laat het defensieve los en de krachtige dynamo van de meester, zijn magnetisch terrein transformeert je dan. En die transformatie is niet iets aan je opgelegd, hij geeft je geen enkele opdracht, maar iets dat in je wakker gemaakt is en je eigen wezen tot leven brengt.

Osho: The Fish in the Sea is not Thirsty.

Een bijdrage van Prem Abhay.