Swami Prem Sef (Sef Kicken)

Op 11 oktober is Sef Kicken in woonzorgcentrum ‘de Beyart’ in Maastricht overleden. In 1979 werd hij discipel van Osho. Sef kreeg de naam Swami Prem Sef.

Drs. ir. Sef Kicken (1945) studeerde wiskunde en filosofie. Hij was zowel een beta- als alfa-wetenschapper. Sef was leraar wiskunde aan verschillende opleidingen en van 1977-1979 docent filosofie aan de internationale academie van Manternach (Luxemburg). Zijn kernthema was holistisch denken in de wetenschap.
Buiten wetenschapper was Sef een actieve Rock & Roll liefhebber vooral in de periode 1957-1970. Hij schreef veel in muziekbladen en stelde ook R&R radio programma’s samen.
Sef was auteur van 3 boeken:
– Alternatieve Wetenschap, 1975
– Bewustzijnscrisis en Cultuurverandering, 1977
– Bewustzijn als Basis, 1991
Daarnaast schreef hij veel bijdragen voor tijdschriften waaronder Prana en Bres. Hij gaf in de periode 1976- 1985 veel lezingen door het land. Wie op internet zoekt ziet dat Sef zijn sporen heeft nagelaten. Er zijn nog altijd artikelen en boeken van zijn hand te vinden.

In het midden van de jaren zeventig las ik ‘Alternatieve Wetenschap’ en ik dacht: wat bijzonder, iemand uit Maastricht die een boek schrijft over hoe het anders moet met onze maatschappij en de wereld als geheel. Zijn open benadering bij de analyse van de naderende cultuurcrisis raakte me zeer. Niet veel later tref ik Sef en reizen wij samen af naar Amsterdam om in Center aan de Kromme Waal een ‘Enlightenment Intensive’ groepstherapie te doen. 
Spiritualiteit is prachtig maar het is nog meer werken aan jezelf en dat deden we.  In 1980 zetten wij een Centrum voor persoonlijke groei op aan de Wilhelminasingel in Maastricht. Het was misschien wel de enige ontmoetingsplek in Maastricht waar sannyasins elkaar ontmoetten en gezamenlijk konden mediteren. Sef was een graag geziene gast en een warm en bescheiden persoon. Hij is tot op hoge leeftijd blijven reizen, naar India en later meer naar spirituele oorden in onze buurlanden. In Zuid India bezocht hij graag christelijke kloosters en hij gaf daar ook gastlessen aan scholen.
Sef was een voorloper en een profeet van de nieuwe tijd . Zijn ideeën zijn door de jaren heen steeds relevanter geworden. Hij is voor veel mensen in Nederland de persoon geweest die de tijdgeest goed aanvoelde en deze wist te verwoorden. Maar zoals zo vaak, wordt een profeet zelden in zijn of haar eigen land geëerd.

In ‘Bewustzijn als Basis’ beschrijft Sef Kicken het bewustzijn als algemeen perspectief, dat eenheid en samenhang kan brengen tussen de verschillende wetenschappen, de religie, en de filosofie, maar dat ook een uitweg kan bieden uit de huidige wereldcrisis. Het bewustzijn is daarbij het verbindende element, omdat het de basis is van alle denken, kennen, voelen, gewaarworden, ervaren, handelen, willen, De Wereldcrisis is volgens de auteur in wezen een crisis in het bewustzijn, die voortkomt uit het dualistische denken dat tegenstellingen en conflicten schept. De tijd is dus rijp voor een holistische visie die uitgaat van de eenheid van de werkelijkheid, inclusief de mens die deze werkelijkheid waarneemt. Recente ontwikkelingen in verschillende wetenschappen, vooral in de kwantumfysica, de parapsychologie en de transpersoonlijke psychologie, wijzen ook in deze richting. Er ontwikkelt zich een synthese waarin wetenschap en religie, westerse en oosterse inzichten samen komen.

Wij zullen zijn energieke, levenslustige, dansende persoon met uitstraling missen in Maastricht.
Hartelijke groet,
Berto Aussems

De angst voor de dood is angst voor tijd. En de angst voor tijd is, diep van binnen, angst voor ongeleefde momenten, voor een ongeleefd leven. Dus wat te doen? Leef meer en leef intenser. Leef gevaarlijk. Het is jouw leven. Offer het niet op voor welke dwaasheid dan ook die je is aangeleerd. Het is jouw leven. Leef het! Offer het niet op voor woorden, theorieën, landen of politiek. Offer het voor niemand op. Leef het! Denk niet dat het moedig is om te sterven. De enige moed is om het leven volledig te leven; een andere moed is er niet.

Osho: The Art of Living and Dying