Soefi’s in Nederland

Er zijn op deze website al meerdere artikelen over het soefisme verschenen in de vorm van  verhalen en boekbesprekingen. Het soefisme leeft daarnaast in Nederland ook in eigentijdse vormen.


Universel Tempel in Katwijk

In Katwijk staat bijvoorbeeld de tempel van het universeel soefisme. Het universeel soefisme vertegenwoordigt een levenshouding waarin de religies van het Oosten en het Westen verbonden worden. Het is een traditie geworden die zich bezighoudt met zowel religie, filosofie als psychologie. Het is een eigentijdse vorm van soefisme die in het begin van de 20e eeuw naar het Westen is gebracht door de Indiase muzikant en mysticus Hazrat Inayat Khan (1882 – 1927), stichter van de International Sufi Movement. 

Kort samengevat gaat Hazrat Inayat Khan zijn interpretatie van de soefi-boodschap over eenheid, geestelijke vrijheid, liefde, harmonie en schoonheid, bestemd voor de gehele mensheid. Zij is niet bedoeld als een nieuwe religie, maar streeft los te komen van dogma’s, principes, onderscheid en verschillen. 

‘….Hazrat Inayat Khan, de man die het soefisme in het Westen introduceerde, heeft geen boek geschreven, maar al zijn lezingen zijn gebundeld in twaalf delen. Hier en daar zijn ze mooi. Vergeef me, ik kan niet zeggen dat ze allemaal mooi zijn, maar hier en daar, af en toe, vooral als hij het over een soefiverhaal heeft, is hij mooi. Hij was ook een musicus; in dat opzicht was hij echt een maestro. Hij was geen meester in de spirituele wereld, maar in de wereld van de muziek was hij dat zeker wel. Maar af en toe vloog hij naar het spirituele, hij steeg voorbij de wolken… om met een plof terug te vallen, natuurlijk.’

Osho, Books I have Loved # 9

Ook op muzikaal gebied zijn er eigentijdse vormen. Een voorbeeld van een mooie soefidans is te zien en te horen op de volgende video:

Canto Ostinato – derwisj dans en orgel

Weet dat de uiterlijke vorm voorbijgaat,
maar dat de werkelijke wereld
voorgoed blijft bestaan.
Hoe lang staar je je nog blind
op de vorm van de kruik?
Laat dat ding toch, zoek het levende water!
Rumi