Sodom en Gomorra, een Chassidisch verhaal

Een enkele man van onschuld kan de loop van het bestaan veranderen: het Chassidische verhaal van Sodom en Gomorra.
Er is een Chassidisch verhaal…
Het verhaal gaat dat, toen God besloot om Sodom en Gomorra te vernietigen, een Chassid God benaderde en tegen hem zei: ‘Ik zit met een paar vragen en u moet daar antwoord op geven want het gaat om de levens van duizenden mensen.’
God stelde zich welwillend op, hij zei: ‘Vraag maar.’
De Chassid zei: ‘U hebt besloten om Sodom en Gomorra te gaan vernietigen, maar heeft u er wel over nagedacht dat er in beide steden een paar mensen zijn die absoluut onschuldig zijn? Ik ken ze wel, ik ben er één van. Er zijn honderd Chassidim in beide steden en u gaat die onschuldige mensen ook vernietigen? Ze hebben geen enkele misdaad begaan. Bent u bereid om die verantwoordelijkheid op u te nemen? Voelt u zich dan niet schuldig?’
God zei: ‘Zo heb ik er nog nooit naar gekeken: honderd Chassidim, onschuldige mensen… Misschien moet ik wel terugkomen op mijn beslissing om Sodom en Gomorra te vernietigen.’
De Chassid zei: ‘Dan moet ik nog iets vragen. U bent bereid om op uw beslissing terug te komen voor honderd Chassidim, maar eigenlijk zijn er maar tien Chassidim. Maak de hoeveelheid iets uit? Zullen tien onschuldige mensen niet genoeg zijn om Sodom en Gomorra te sparen?’
God moest even nadenken en zei toen: ‘Je hebt gelijk. Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Ook al zijn er maar tien mensen onschuldig, dan ga ik de steden niet vernietigen.’
De Chassid zei: ‘Ik heb een derde vraag. Eigenlijk is er maar één man die onschuldig is. Ik woon zes maanden in Gomorra en zes maanden in Sodom. Zal dat u doen veranderen van mening? Het is weer een kwestie van kwantiteit: van honderd naar tien, van tien naar één, dezelfde verhouding.
En hoe moet ik nou een garantie geven voor honderd mensen, dat ze onschuldig zijn? Hoe moet ik van tien mensen weten of ze onschuldig zijn? U stelt me onmenselijke vragen. Ik kan absoluut één ding garanderen: dat ik onschuldig ben. Vertel me nou eens wat u van plan bent.’
Het Chassidische verhaal vertelt dat God wel moest toegeven aan de Chassid, want het is de kwaliteit waar het om gaat. Je kunt miljoenen criminelen wel sparen, maar één onschuldig mens moet je niet vernietigen. Onschuld is zoiets waardevols, het is zoiets zeldzaams en unieks.
Dit is een Chassidisch verhaal. Het staat niet in het Oude Testament, maar het is een prachtig verhaal.

Osho: From Death to Deathlessness – Answers to the Seekers of the Path,pp. 108-109.
Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com

Afbeelding dansende Chassid van Baruch Agadati:

http://www.hammersite.com/hammersiteImages/2005/no6015_lg.jpg