Socializen – gezellig kletsen

Een sannyasin zegt: het gebeurt vaak dat ik heel stil word wanneer ik met mensen samen ben en alleen maar zit te kijken en te luisteren. Het voelt zo onbelangrijk wat er gezegd wordt — en ik twijfel ook of het wel waarachtig is. Ik heb het gevoel dat ik misschien mijn interesse in mensen aan het verliezen ben… 

Osho antwoordt: de waarheid is dat wat mensen zeggen allemaal onzin is. Hoe dieper je in meditatie gaat, hoe meer het duidelijk wordt dat het allemaal een soort gebrabbel is. Mensen zijn gewoon aan het braken – wat er ook maar in hun hoofd rondspookt, ze braken het uit; ze gebruiken je alleen maar om te ontladen. En als je zwijgt zul je je er meer en meer van bewust worden — dat wat ze zeggen geen zin heeft; veel geluid, maar het heeft geen zin — het is allemaal irrelevant.

En als je niets tegen hen zegt als antwoord, zullen zij zich beledigd voelen omdat ze vermoeden dat jij je bewust wordt van de onzin. Het is dus een soort wederzijdse afspraak in de wereld: zij storten hun onzin in jou, jij stort jouw onzin in hen, dus beiden zijn gelukkig, beiden voelen zich onbelast. Maar er is niet echt iets gebeurd — er is alleen maar rotzooi van hier naar daar overgebracht. Maar voor een tijdje voelt het goed, voor de verandering.

Het overkomt elke mediteerder — wees er niet ongerust over — maar je vrees is ook waar dat als je het blijft doen, je mensen zult verliezen. Ze zullen niet meer met je praten, ze kunnen zelfs bang voor je worden. Als iemand heel stil en heel solide blijft en geïntegreerd is zullen ze die persoon vermijden. Zijn blik zal worden vermeden, zijn stilte zal worden vermeden, omdat zijn stilte een spiegel voor hen zal worden. Ze zullen hun eigen lelijke gezicht in hem zien….

Dus je moet één ding doen: gewoon beleefd tegen hen zijn en opzettelijk een beetje onzin praten! Doe sociaal, maar laat het allemaal acteren zijn. Zij zullen zich goed voelen en jij verliest niets. Maar vergeet niet dat alles wat zij zeggen nonsens is. Het is slechts een formaliteit dus je zult geen mensen verliezen. Integendeel, zij zullen heel blij met je zijn, omdat je zo opzettelijk onzinnig bent — je zult een goed gesprek voeren!

De sannyasin zegt: Ik ben bang dat ik gescheiden ben geraakt van andere mensen. Mm mm… niets om je zorgen over te maken. Je laat gewoon de onnodige activiteit vallen waarin je betrokken was. Het essentiële zal blijven; het niet-essentiële is verspilling. Negentig procent van de activiteiten van mensen zijn volstrekt nutteloos; niet alleen nutteloos maar ook schadelijk. Dat is wat je socialiseren noemt, mensen ontmoeten, relateren, praten, conversatie, en het is bijna allemaal rotzooi. 

Het is alsof iemand hoge koorts heeft en ligt te schreeuwen en te woelen in bed. Dan koelt de koorts af en wordt hij normaal – en hij denkt dat alle leven voorbij is omdat hij niet meer woelt en niet meer zegt dat zijn bed de lucht in vliegt, dat er geesten om hem heen staan. Hij is niet meer in een delirium. Het zal zeker een beetje armoedig aanvoelen, want al die mensen die om hem heen stonden terwijl hij in de lucht vloog en praatte met goden… alles is weg en hij is gewoon normaal!

Dat is wat er met jou gebeurt: het delirium is weg — je wordt normaal. En nu blijven alleen echte relaties over en die zijn iets waard. Je hoeft geen menigte om je heen te hebben. Een paar diepe intieme relaties zijn genoeg; die zijn echt bevredigend. In feite, omdat mensen geen intieme relaties hebben, hebben ze veel relaties om dat te vervangen. Maar de echte intimiteit kan niet vervangen worden. Je kunt duizend vrienden hebben — dat zal niet één echte vriend opleveren. Maar dat is wat mensen doen: ze denken dat kwantiteit een substituut kan worden voor kwaliteit. Dat doet het nooit, dat kan het niet. Kwantiteit is kwantiteit; kwaliteit is kwaliteit. Dus nu zullen alleen zeer kwalitatieve relaties mogelijk zijn.

Het is goed – niets om bang voor te zijn. Wees er blij om. In plaats van de hele dag te praten, onnodig te roddelen, zul je minder praten. Maar die woorden zullen betekenisvol zijn — zij zullen intensiteit hebben en passie en diepte en diepzinnigheid. Je zal misschien niet veel spreken — Je zal een man van weinig woorden worden, maar die paar woorden die gesproken worden zullen betekenisvol zijn.

Osho, The Tongue-Tip Taste of Tao # 14