Seks verbranden

WAT OMLAAG STROOMT
KANALISEERT HIJ OMHOOG
EEN YOGI VERBRANDT ZIJN SEKS.
Een veelzeggende soetra!

WAT OMLAAG STROOMT
KANALISEERT HIJ OMHOOG
EEN YOGI VERBRANDT ZIJN SEKS.
De seks van een zoeker wordt verbrand als hij zijn gelukzaligheid niet omlaag laat gaan, maar naar boven kanaliseert. 

WAT OMLAAG STROOMT
KANALISEERT HIJ OMHOOG…
Hij begint de energie die van nature omlaag stroomt omhoogte brengen. Drie woorden moet je begrijpen. Het ene is seks: seks is plezier dat omlaag stroomt. Het tweede woord is liefde: liefde is plezier dat in het midden blijft steken, noch naar beneden noch naar boven. En het derde woord is gebed: gebed is plezier dat omhoog gaat. 

De energie is hetzelfde. In seks beweegt dezelfde energie omlaag, in liefde blijft dezelfde energie stil in het midden, in gebed opent dezelfde energie zijn vleugels en begint in de lucht te vliegen. Daarom heb ik gezegd dat seks en samadhi verbonden zijn, het is dezelfde energie, dezelfde ladder. Als je omlaag gaat is het seks, als je omhoog gaat is het samadhi. En tussen die twee is liefde. Liefde is de deur. Liefde is de deur naar beide. Liefde is de deur naar seks: als je energie omlaag gaat, wordt liefde een deur naar seks. En als je energie omhoog beweegt, dan wordt liefde de deur naar samadhi. Liefde is wonderbaarlijk, het is een brug, want het is het midden. 

WAT OMLAAG STROOMT
KANALISEERT HIJ OMHOOG…
De energie die omlaag beweegt in seksualiteit, wordt nu geleidelijk wakker. Diezelfde energie moet omhoog gebracht worden. En vecht niet tegen de energie die omhoog gebracht moet worden, want wat je ook bestrijdt, je contact ermee wordt verbroken. Je wordt bang voor datgene waarmee je vecht. Je onderdrukt alles waarmee je vecht. En opwaartse beweging is niet mogelijk voor iets dat onderdrukt wordt. 

Daarom zeiden Gorakh en de Naths, de meesters die na hem kwamen, dat je niet seks moet onderdrukken, maar onderwezen ze de opwaartse beweging van seksuele energie. Begrijp het verschil. Jullie zogenaamde religieuze leraren onderwijzen de onderdrukking van seks, onderdruk het gewoon. Maar wat kan onderdrukking doen? Seksenergie moet verfijnd worden, niet onderdrukt. Seksenergie is een diamant die in de modder ligt. De modder moet worden afgewassen, maar die diamant moet je niet weggooien. Gooi de diamant niet weg vanwege de modder, anders zul je daar later spijt van krijgen. En in die toestand zitten jullie heiligen. Ze zijn er erger aan toe dan jullie. Jullie hebben de diamant niet gevonden omdat jullie diamant onder de modder ligt, zij hebben de modder laten vallen maar de diamant mee laten vallen. Ze zijn als de ezels van de wasman geworden, die noch bij het huis noch bij de wasplaats bij de rivier horen. Wanneer de mind gespleten is gaan beide verloren, dan bereik je noch het illusoire noch het werkelijke. Er is geen spoor van samadhi, en elk glimpje of straaltje van geluk dat ze vroeger ook in seks hebben gekregen, is ook verdwenen. 

Daarom is hun mind altijd ziek. Ze hebben nergens wortels. Ze hebben hun wortels uit de aarde getrokken, maar ze hebben het geheim niet geleerd om ze in de lucht te laten wortelen. Het geheim zit in het feit dat de diamant gepolijst moet worden, gereinigd, de modder eraf gewassen. Modder wordt de lotus, dus wees niet bang voor de modder. Daarom is een van de namen voor de lotus pankaj. Pankaj betekent dat wat geboren wordt uit de pank, de drek. Modder verandert in lotus – zo waardevol, zo mooi, zo’n schoonheid manifesteert zich. In de modder van seks is de lotus van samadhi verborgen, de lotus van Rama verborgen in de modder van kama.

WAT OMLAAG STROOMT
KANALISEERT HIJ OMHOOG…
Dus word wakker, begrijp het, maak kennis met seksenergie, word er getuige van. Vecht er niet mee. Maak er een vriend van, geen vijand. Alleen een vriend kan overtuigd worden om omhoog te gaan. Loop hand in hand met de seksenergie zodat je die uiteindelijk in liefde kunt transformeren. Eerst moet je seks in liefde transformeren, dan liefde in gebed. Als deze drie stappen voltooid kunnen worden, dan kan de duizendbladige lotus zich in je openen, dan kan dat kind geboren worden uit de leegte in de kruin van je hoofd. 
Onthoud, uit seks worden kinderen geboren en uit samadhi wordt ook een kind geboren. Dat kind is je innerlijke wezen. Dat kind is je sublieme vorm, je goddelijke vorm. Alsof Krishna in je geboren is, alsof Krishna’s geboortedag gekomen is. Het Krishna-kind is in jou geboren. 

IN DE KRUIN VAN HET HOOFD SPREEKT EEN KIND
HOE ZAL HIJ GENOEMD WORDEN?
WAT OMLAAG STROOMT
KANALISEERT HIJ OMHOOG
EEN YOGI VERBRANDT ZIJN SEKS.
Alleen die yogi zal in staat zijn de seks tot as te verbranden die de omlaag bewegende energie omhoog richt. Het is geen kwestie van vechten. 

HIJ LAAT ZIJN GREEP LOS
VERBRIJZELT ILLUSIE…
Laat langzaamaan je greep op het triviale los, het lagere wat buiten je is. Laat geleidelijk het idee los dat er enige betekenis in zit. Het heeft geen betekenis. Betekenis ligt in jou verborgen. 

HIJ LAAT ZIJN GREEP LOS
VERBRIJZELT ILLUSIE…
Laat geleidelijk aan gehechtheid, verliefdheid en hebzucht los – want alles waar je je van buiten aan vastklampt, zal door de dood worden weggenomen. Als je uit jezelf loslaat voordat de dood het van je wegneemt, word je enorm beloond, ben je gezegend. De dood komt nooit meer terug voor iemand die alles achterlaat voordat de dood komt. Dan heeft hij niets wat de dood hem kan afnemen, hij heeft alles uit zichzelf losgelaten. Dit wordt sannyas genoemd, verzaking. 
En loslaten betekent niet ontsnappen. Iemand die wegloopt, houdt nog steeds vast. Daarom loopt hij weg, waarom zou hij anders weglopen? Als iemand zijn vrouw verlaat en naar het bos vlucht, betekent dat alleen dat hij gehecht is aan zijn vrouw. Wat is anders de angst, waar is hij bang voor? 

Ik zeg tegen mijn sannyasins dat je dingen kunt laten vallen precies waar je bent. Het idee om weg te rennen is een verkeerd idee. Weglopen is lafheid. Loslaten gebeurt niet door weg te rennen, maar door wakker te worden. Kijk gewoon met bewustzijn, word je langzaam bewust. En je zult merken dat in het licht van je bewustzijn dat wat waardeloos is er waardeloos uitziet. En wat als waardeloos wordt gezien, zul je niet in je vuist omsloten kunnen houden. Je zult je greep loslaten.

Osho: Die O Yogi Die #1.

Image by Okan Caliskan from Pixabay.