School vervangt nablijven door meditatie … met ongelooflijk resultaat

Veel onderzoekers en experts hebben vraagtekens gezet bij de gevolgen van nablijven op het gedrag van kinderen. Nablijven is straf, dus we zijn het er allemaal wel over eens dat het altijd als negatief wordt opgevat en kinderen vatten het ook op als een poging om hen voor schut te zetten. Daarom zou ieder alternatief dat de eigenwaarde van kinderen niet aantast meer dan welkom zijn.
De Robert W.Coleman School in Baltimore*  heeft nablijven vervangen door het disciplineren van de gedachten van de leerlingen en dat bleek erg geslaagd te zijn. In samenwerking met de Holistic Life Foundaton hebben ze de Mindful Moment Room geïntroduceerd, waar leerlingen leren om te kalmeren en te dealen met stress en onrust.

Enkele gevolgen van het experiment:
• Het aantal nablijvers kelderde drastisch
• Leerlingen beweerden dat het programma zelfs hun leven had veranderd: meer focus, meer controle over kwaadheid door bewust adem te halen, karaktervormend.

*De Robert W.Coleman School is een zwarte school in Baltimore, een grote stad in het Oosten van de Verenigde Staten die vorig jaar in het nieuws was vanwege rassenrellen.

Meer: School Replaced Detention With Meditation