Sannyas nemen?

Osho, bent u gestopt met mensen in te wijden en discipelen te maken?
Ben ik niet in de gelegenheid om uw discipel te worden? 

Een discipel wordt niet gemaakt, je moet er een worden. Als je van iemand houdt, stel je dan eerst vragen aan diegene? Vraag je eerst toestemming aan die persoon? Liefde gebeurt gewoon. Liefde ontstaat niet op commando en zij wacht ook niet op toestemming, noch stoort zij zich aan manieren of methodes.  
Wat is discipel zijn? Het is de hoogste en de diepste naam voor liefde. Als je mij wilt liefhebben, hoe kan ik je dan tegenhouden? Als je tranen vergiet uit liefde voor mij, hoe kan ik je daarvan afhouden? Als je een duik neemt in wat ik meditatie noem, hoe kan ik je dan tegenhouden?
Wie ooit discipel wil zijn, kan door niemand tegengehouden worden. En daarom heb ik alle formaliteiten die er waren om iemand tot discipel te wijden laten vallen, omdat ik nu alleen die mensen bij me wil hebben die van uit zichzelf komen – niet via een of andere route. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij jou. 

Wij leren bijvoorbeeld leerlingen op de basisschool: a staat voor appel, g staat voor Ganesh. In feite is het zo, dat de g eerst voor Ganesh gebruikt werd en nu is het gadha, de ezel. Het is een kwestie van secularisatie. Hier is het niet handig dat het woord Ganesh in een tekstboek staat. Want Ganesh heeft niets te maken met g of met gadha. Het is gewoon een manier om een klein kind te bereiken. Het kind vindt gadha (ezel) of Ganesh interessanter. Hij heeft geen enkel belangstelling voor de letter g.
En langzamerhand zal gadha in het vergeetboek raken en ook Ganesh, alleen de g blijft nog en alleen de g zal nog gebruikt worden. Als je steeds a is appel, g is Ganesh moet lezen, zul je tegen de tijd dat je naar de universiteit gaat, niet de kans krijgen om te studeren. Zelfs een complete zin zal onmogelijk zijn. En als je die gelezen hebt, zal het moeilijk zijn om te begrijpen wat de betekenis is, omdat er waarschijnlijk heel veel ezels, Ganesha’s en mango’s in die zin zitten.

Er zijn plaatjes in de leerboeken van kleine kinderen: gekleurde plaatjes, grote afbeeldingen en maar een paar letters. En bij elke overgang naar een hogere klas worden de plaatjes kleiner en komen er steeds meer letters. Geleidelijk aan verdwijnen de plaatjes helemaal en blijven er alleen maar letters over. Op de universiteit zijn er geen plaatjes meer, alleen letters, de akshar. Ons woord akshar is ook heel mooi. Het betekent dat wat nooit vernietigd kan worden. Dus kan Ganesha teniet gedaan worden en ook de gadhas, maar de akshar zal altijd blijven. Dat houdt nooit op te bestaan.
Dus toen ik begon, moest ik mensen in sannyas inwijden, mensen tot discipel maken. Maar hoe lang kun je het spel van gadhas, appels en ananassen spelen? Sannyas is nu tot ontwikkeling gekomen. Nu zijn formaliteiten niet langer belangrijk.

Nu is het zo, dat je een discipel wordt als je liefde voelt. Nu ligt de hele verantwoordelijkheid bij jou. Dat is het teken van volwassen zijn. Hoe lang kan ik met je oplopen, terwijl ik je hand vast houd? Voordat mijn handen verdwijnen, moet ik zelf jouw handen laten gaan, zodat je op eigen benen kunt staan en aan het werk kunt gaan – terwijl je op je eigen handen vertrouwt en je eigen verantwoordelijkheid neemt. 
Nee, het is voor jou niet nodig om te stoppen met discipel te worden. En ook kan niemand voorkomen dat jij sannyasin wordt. Maar nu is het alleen jouw beslissing, op basis van de dorst en de roep van je eigen innerlijk.

Ik ben bij je, mijn zegeningen zijn voor jou, maar ik zal je nu geen uitleg geven over sannyasin worden of je vragen om te mediteren. Nu zal ik je alleen dit uitleggen: wat meditatie is. Als alleen dat een dorst in jou teweeg kan brengen, ga dan mediteren. Nu zal ik je niet zeggen, dat je lief moet hebben. Ik zal je nu alleen liefde en al het andere beschrijven. Als er geen lied opstijgt in je hart – zelfs als je de unieke en mysterieuze beschrijving van liefde hoort- dan zal er ook niets ontstaan als dit van je gevraagd wordt.
En als er wel een lied opstijgt, dan is het geen kwestie van geven en nemen: je kunt discipel zijn, je kunt mediteren, je kunt sannyasin worden, je kunt tot verlichting komen en je kunt de ultieme schat in dit leven die we moksha noemen bereiken, de uiteindelijke bevrijding. Maar nu moet jij dit allemaal doen. De dagen zijn voorbij dat iemand je van achteren een duw geeft. Nu ben je totaal vrij. Je eigen verlangen, je eigen vreugde en je eigen extase zijn de beslissende factoren.  

Osho: Komplen Phir Phoot Aayen, Chapter 8