Sannyas: een liefdesaffaire met het onbekende

Het is heel moeilijk om een sannyasin te definiëren, en nog moeilijker om mijn sannyasins te definiëren. Sannyas is in feite een rebellie tegen alle structuren, vandaar de moeilijkheid om te definiëren.
Sannyas is een manier van leven, ongestructureerd.
Sannyas is een karakter hebben dat karakterloos is; met karakterloos bedoel ik dat je niet langer afhankelijk bent van het verleden. Karakter betekent het verleden: de manier waarop je in het verleden hebt geleefd; de manier waarop je gewend bent geraakt te leven. ‘Je karakter’ is al je gewoonten en conditioneringen; en overtuigingen; en je ervaringen.
Een sannyasin is iemand die niet langer in het verleden leeft, of door het verleden; die leeft in het moment, dus onvoorspelbaar is. Een man met karakter is voorspelbaar; een sannyasin is onvoorspelbaar omdat een sannyasin vrijheid is. Een sannyasin is niet alleen vrij, hij is vrijheid. Hij is levende rebellie.

De oude-sannyasin heeft een definitie, heel duidelijk; daarom is hij dood. Ik noem mijn sannyas: Neo Sannyas, om deze bijzondere reden: mijn sannyas is een opening, een reis, een dans, een liefdesaffaire met het onbekende, een romance met het bestaan zelf, op zoek naar een orgastische relatie met het geheel. Al het andere in de wereld heeft gefaald. Alles wat gedefinieerd was, wat duidelijk was, wat logisch was, heeft gefaald. Religies zijn mislukt, politiek is mislukt, ideologieën zijn mislukt – en ze waren heel uitgesproken. Het waren blauwdrukken voor de toekomst van de mens.
Ze hebben allemaal gefaald. Alle programma’s hebben gefaald.

Sannyas is geen programma meer. Het is verkenning, geen programma.
Wanneer je een sannyasin wordt, initieer ik je in vrijheid, en in niets anders. Het is een grote verantwoordelijkheid om vrij te zijn, want dan heb je niets om op te steunen: behalve je eigen innerlijke wezen (je eigen bewustzijn) heb je niets als steun. Ik neem al je steunen weg; ik laat je alleen, ik laat je volkomen alleen. 
In die eenzaamheid: de bloem van sannyas. 
Die eenzaamheid bloeit vanzelf op tot de bloem van sannyas.

Sannyas is karakterloosheid. Het heeft geen ‘moraal’; het is niet immoreel: het is a-moreel; ofwel het heeft een hogere moraal die nooit van buitenaf komt, maar van binnenuit.
Het staat geen enkele oplegging van buitenaf toe, want alle opleggingen van buitenaf maken jullie tot lijfeigenen, tot slaven. En mijn inspanning is jullie waardigheid en glorie te geven. Mijn inspanning hier is om jullie pracht en praal te geven.
Alle andere pogingen hebben gefaald. Het was onvermijdelijk, want de mislukking was ingebouwd. Ze waren allemaal gericht op structuur, en elk soort structuur weegt zwaar op het hart van de mens, vroeg of laat. Elke structuur wordt een gevangenis, en op een dag moet je je ertegen verzetten.

Heb je dat niet gezien in de geschiedenis? Elke revolutie wordt op haar beurt repressief. In Rusland is het gebeurd, in China is het gebeurd. Na elke revolutie wordt de revolutionair antirevolutionair. Zodra hij aan de macht komt, heeft hij zijn eigen structuur om aan de samenleving op te leggen. En zodra hij zijn structuur begint op te leggen, verandert slavernij in een nieuw soort slavernij, maar nooit in vrijheid.
Alle revoluties zijn mislukt.
Dit is geen revolutie: dit is rebellie.
Revolutie is sociaal, collectief; rebellie is individueel.

Osho: The Heart Sutra, Talks on the Prajnaparamita Hridaya Sutra of Gautama the Buddha #10