Priesters en politici, de maffia van de ziel

Aankondiging van een nieuwe serie van 9 toespraken van Osho over dit thema.
Youtube, 7 minuten.

Thema’s:
1. Een overzicht van de situatie in de Verenigde Staten.
2. De verborgen psychologie achter het loze gepraat over vrede en vrijheid.
3. Religie is tot nu toe geen zegen geweest maar een vloek.
4. Het bouwwerk van ficties en bijgeloof.

Er is een beroemd gezegde van een Engelse filosoof: ‘Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut.’
Ik ben het niet met hem eens. Mijn analyse is totaal anders. Iedereen zit vol inhaligheid, woede, hartstocht, maar niemand heeft macht; dus iedereen blijft een heilige. Om gewelddadig te zijn moet je machtig zijn. Om je hebzucht te bevredigen moet je machtig zijn. Om je hartstochten te bevredigen moet je machtig zijn. 
Als je dus bij toeval macht krijgt worden de slapende honden in jou wakker. Macht maakt je sterker, voedt je, geeft je een kans. Het is niet zo dat macht corrupt maakt, jij wordt corrupt gemaakt. Macht brengt je corruptie alleen maar aan het licht. Je wilde iemand doden, maar je had de macht niet om te doden. Maar als je macht hebt, zul je doden.
Het is niet macht die je corrupt maakt, de corruptie zit al in je. Door macht krijg je gewoon de kans om te doen wat je graag wilt doen. 

Iedereen is verslaafd aan macht en ik probeer van de mens een heldere, stille vijver te maken vol vrede, stilte, liefde en extase.

Osho, Priesters en politici, de maffia van de ziel, p. 53-56.