Overstijg de extremen!

LEEF NOCH IN DE VERSTRIKKINGEN VAN UITERLIJKE DINGEN,
NOCH IN INNERLIJKE GEVOELENS VAN LEEGTE.
WEES SEREEN ZONDER STREVENDE ACTIVITEIT IN DE EENHEID DER DINGEN
EN ZULKE VERKEERDE OPVATTINGEN ZULLEN VANZELF VERDWIJNEN.
WANNEER JE PROBEERT TE STOPPEN MET ACTIVITEIT
OM PASSIVITEIT TE BEREIKEN
VULT JE EIGEN INSPANNING JE MET ACTIVITEIT.

Dit is de wet van het omgekeerde effect.

WANNEER JE PROBEERT TE STOPPEN MET ACTIVITEIT OM PASSIVITEIT TE BEREIKEN
VULT JE EIGEN INSPANNING JE MET ACTIVITEIT.
ZOLANG JE IN HET ENE OF HET ANDERE UITERSTE BLIJFT,
ZUL JE NOOIT EENHEID KENNEN.
WIE NIET OP DIE ENE MANIER LEEFT,
FAALT ZOWEL IN ACTIVITEIT ALS PASSIVITEIT,
BEVESTIGING EN ONTKENNING. 


Probeer niet passief te zijn, want inspanning hoort bij activiteit. Niemand kan proberen passief te zijn. Wat moet je dan doen? Wees volledig actief en dan komt de passiviteit. Het volgt als een schaduw, het moet komen. Denk perfect en dan komt er niet-denken. Je kunt het denken niet laten vallen. Niets kan worden losgelaten dat onvolledig is, alleen het volmaakte kan worden losgelaten. In feite laat het perfecte zichzelf automatisch vallen.
Wees actief – de activiteit zelf schept de situatie waarin passiviteit optreedt. Als je de hele dag actief bent geweest, helemaal actief in wat je ook aan het doen was… een gat graven in de tuin of werken in een fabriek of in een winkel of les geven op een school, wat je ook doet, doe het totaal, en wanneer de avond valt en de zon ondergaat, zal er een passiviteit op je neerdalen. Die passiviteit is prachtig, net zo mooi als activiteit. Er valt niets te kiezen! Beide zijn mooi en beide zijn nodig.

Probeer niet passief te zijn. Hoe kun je proberen passief te zijn? Je kunt zitten als een Boeddha, maar die passiviteit zal slechts zo diep als je huid gaan. Diep van binnen ben je in beroering, je kookt, een vulkaan – je kunt elk moment uitbarsten. Je kunt het lichaam dwingen om stil te zitten; hoe kun je het wezen dwingen? Het wezen blijft maar doorgaan. Daarom kan je niet stoppen met denken. Mensen zitten jaren in ZAZEN, twintig jaar, vijfentwintig jaar, zes uur onafgebroken te proberen de mind stil te krijgen, en hij blijft maar werken en  werken.
Vandaar mijn nadruk op actieve meditaties. Dat is een balans. Eerst actief zijn, zo totaal dat passiviteit vanzelf volgt. Als je actief bent geweest en heel je energie heeft bewogen, zou je willen rusten. Als je niet actief bent geweest, hoe kan rust dan volgen? De logica zal iets heel anders zeggen. De logica zal zeggen: “Oefen de hele dag rust, zodat je ‘s nachts heerlijk kunt rusten.”

Mulla Nasruddin ging naar zijn dokter. Hoestend kwam hij binnen.
De dokter zei: “Nog steeds aan het hoesten? Maar het lijkt beter.”
Nasruddin zei: “Dat moet ook wel, want ik heb de hele nacht geoefend.”

Als je de hele dag rust oefent, verwacht dan geen slaap in de nacht. Rust oefenen zal niet meer rust brengen; rust oefenen zal activiteit brengen. Dan lig je op je bed en denk je en beweeg je van de ene kant naar de andere. Je zult de hele nacht oefeningen doen. En als je je lichaam dwingt, zal de mind een alternatief moeten bieden, dan zal de mind doorgaan met nachtmerries.
Nee. Een wijs man balanceert, en hij weet dat het leven zichzelf balanceert. Als je het ene doet – maar totaal zodat er niets overblijft, de hele energie heeft van activiteit genoten – dan komt rust automatisch, dan volgt rust. En als je rust geniet dan volgt activiteit, want als je rust krijg je energie, je wordt verjongd. Dan is het hele lichaam gevuld, overspoeld met energie. Nu moet je het weer delen, in activiteit moet je het loslaten. Opnieuw word je gevuld.
Het is net als met wolken: ze moeten regenen, opnieuw worden ze gevuld – de oceaan is er om ze te vullen. Ze moeten regenen, opnieuw zullen ze gevuld worden. De rivier moet zich in de oceaan storten, en zal weer gevuld worden. Hoe meer hij stroomt, hoe meer hij zal worden gevuld.

Osho: Hsin Hsin Ming – The Book of Nothing #2

Meer: Overstijg de extremen!