Osho Leerstoel in Gujarat, India

Sinds januari 2017 is er een Osho leerstoel in de staat Gujarat in India. Deze is geïnaugureerd aan de Veer Narmad South Gujarat University, Surat. Een Vernoemde Leerstoel ontleent zijn waarde aan het vestigen van de aandacht op het gebied dat bedoeld is om te groeien of tot ontwikkeling te brengen. Omdat een Vernoemde Leerstoel zich onderscheidt, wordt de aandacht ervoor onmiddellijk gevestigd over de gehele Academie en heeft dit een uitstralend effect naar het hoger onderwijs wereldwijd.
De belangrijkste doelen van de  OSHO Leerstoel zijn: 
• Een goed-gepland programma ontwikkelen voor studie in Osho’s multidimensionale werk.
• De uitgebreide literatuur van Osho (maar dan 1000 titels) geschikt maken voor het doen van onderzoek en publicatie.
• De Leerstoel kan ondersteuning geven bij de voorbereiding voor een Master of een Doctoraat.
• Een systematisch programma voor het opzetten van onderzoeksseminars en conferenties zal een integraal onderdeel zijn van de Osho Leerstoel.
• De Leerstoel en het werk dat er plaats vindt, zal onder de aandacht gebracht wordt van studenten en academici door diverse publicatie op internet.

Veer Narmad University in Surat

Osho heeft niet alleen gevochten tegen alles wat verkeerd is, hij ontmantelde niet alleen het oude, het verrotte en het irrelevante, maar hij heeft ook een nieuw perspectief gebracht, een nieuw licht, waarin wij onszelf en de wereld rondom met meer helderheid  en inzicht kunnen zien. Hij voltooide de andere helft van de rebellie – hij heeft een nieuwe visie voor de hele mensheid gecreëerd zodat deze een beter leven kan hebben. Dit is waarom Osho een zelf-definiërend verschijnsel is – hij is zijn eigen definitie.

‘To be a rebel, to me, is the only way to be religious.’ 
Osho, The Rebellious Spirit.
www.oshochair.com