OSHO Devavani Meditatie

In deze meditatie beweegt zich zacht een onbekende taal geuit door de mediterende die een leeg vat wordt. Het brengt de mind in diepe ontspanning en schept een innerlijke vrede. Het kan elk moment van de dag gedaan worden. Als het ’s avonds als het laatste wordt gedaan, creëert het ook een diepe slaap.
De meditatie moet worden gedaan met zijn speciale Osho Devavani muziek, die de eerste fase energetisch ondersteunt en het begin en einde van de andere fasen markeert.

Instructies
De meditatie duurt een uur en heeft vier fasen. De meditatie is beëindigd wanner je drie gongslagen hoort. Je ogen blijven voortdurend gesloten.

Eerste fase: 15 minuten
Zit stil terwijl de muziek aan het spelen is.

Tweede fase: 15 minuten
Begin onzingeluiden te maken, bijvoorbeeld ‘la la la’ en ga ermee door totdat er onbekende klanken ontstaan die op woorden lijken. Deze klanken moeten komen uit het onbekende deel van je brein dat je als kind gebruikte voordat je woorden leerde.
Sta de geluiden toe op een rustige gesprekstoon, huil niet, schreeuw niet, lach niet, ga niet tekeer.

   …voordat je woorden leerde

Derde fase: 15 minuten
Sta op en ga door met deze ongewone taal en sta je lichaam toe zachtjes te bewegen in harmonie met het geluid. Als je lichaam ontspannen is, creëren de subtiele energieën een latihan – een spontane ongestructureerde beweging buiten jouw controle.

Vierde fase: 15 minuten
Ga liggen, wees rustig en stil.

Osho zegt over deze meditatie:
‘Wanneer het onbewuste spreekt, kent het onbewuste geen taal. Het is een hele, hele oude methode – “spreken in tongen”. Het is een prachtige methode, een die heel erg diep gaat en binnendringt in het onbewuste.’