Ons innerlijke kind

In een recent artikel in Happinez wordt het thema behandeld van ‘Het Erkennen en Helen van ons Innerlijk Kind’ uit het boek ‘How to do the Work’ van de holistisch psycholoog Nicole LePera. Zij zegt daarin o.a. ‘Je intuïtie is wie je werkelijk bent.’
Samenvattend geeft zij hierover het volgende weer: ‘Negatieve ervaringen die ons als kind traumatiseren, blijven bij ons en kunnen resulteren in herhalende patronen, gedachten en eigenschappen. Die houden ons gevangen in emotionele onvolwassenheid en relaties waar we niet gelukkig van worden. Veel van onze patronen om met situaties om te gaan, komen voort uit gedrag dat ons is aangeleerd door de mensen die als kind voor ons gezorgd hebben.

We dragen die patronen al zo lang bij ons, dat ze zijn ingesleten in ons dagelijks leven en ze bepalen hoe wij de wereld en onszelf ervaren. We herhalen eindeloos ons verleden in hoe we denken en doen. We blijven leven in die cirkel omdat de uitkomst voorspelbaar is. Je leeft je leven op de automatische piloot. Het innerlijk werk doen betekent jezelf van die automatische piloot weghalen. Jezelf helen vraagt een proces van gedragsverandering en zorg dragen voor die fysieke, emotionele en spirituele behoeftes waar je als kind niet in tegemoet bent gekomen.

Zelf voelde ik intuïtief dat ik moest beginnen met meer beweging en gezonder eten. Meer wandelen, deed oefeningen en kookte vers en elke ochtend een korte meditatie en wat ademhalingsoefeningen. Het zorgde ervoor dat ik voelde dat er een verandering in gang werd gezet.

Ik geloof dat de intuïtie is wie je werkelijk bent, ongeacht wat de wetenschap daarvan vindt. Ik heb stap voor stap elke laag van mezelf afgepeld om terug te vinden wie ik in het diepst van mijn wezen ben. Ik ontdekte hoe ver ik in feite van mezelf afstond, leefde volgens aangeleerde patronen en niet volgens mijn eigen waarheid. Deed veel onderzoek naar het effect van lichamelijke en emotionele stress t.a.v. onze algehele gezondheid en begon anders naar geestelijk welzijn te kijken.

Ik realiseerde me steeds meer dat als onze geest, lichaam en ziel niet met elkaar in balans zijn, we dan een voedingsbodem creëren voor ziektes en stoornissen. Ben gaan zien dat de expressie van onze genetische aanleg niet vastligt. We zijn op enigerlei moment bewuste wezens zijn in de baarmoeder  maar hebben daarna, gedurende ons hele leven te maken met omgevingsfactoren die ons vormen.’

Osho over kinderen

Je moet kinderen geen godsdienst en moraliteit leren; je moet van hen leren, want zij staan veel dichter bij God dan jij. Ze zijn net uit Gods thuis gekomen. Jij bent dat volledig vergeten, maar zij niet. Het kost ze tijd om door jou geconditioneerd en vernietigd te worden. Kinderen zijn nieuwe edities van bewustzijn. Kinderen zijn zuivere intredes van goddelijkheid in het leven. Wees respectvol, wees begripvol.

Elk kind wordt geboren met zo’n geweldige energie, maar we maken het kapot. We verlammen ieder kind, we maken het kreupel. Je weet niet hoe je geworden zou zijn indien vanaf het begin je volledige vrijheid zou zijn toegelaten – als je lach, je liefde, je vreugde vrij was geweest.
Een kind wordt naar jou toe geboren, maar het hoort je niet toe. Het heeft jou als doorgang gekozen, maar heeft zijn eigen bestemming. Je moet niets aan hem opleggen, houd van hem zoveel als je kunt, maar geef het niet jouw denkwijzen. Het weet eenvoudig waar je bent en wie je bent. Het is intuïtief – het heeft niets met intellect te maken. In feite, hoe meer intellectueel hij wordt, hoe meer hij zijn intuïtie verliest en is niet in staat dingen te zien zoals ze zijn. Het kind ziet door en door en jij bent voor haar, voor hem transparant.
Kinderen opvoeden in kleine gezinnen betekent hen een geringe mind geven. Dat is een van de grootste rampspoeden in de wereld. Als ze in een commune worden grootgebracht, zullen ze veel rijker zijn, want ze gaan dan zoveel uit alle richtingen vergaren – zo vele mensen, zo vele mogelijkheden, zo vele leefstijlen. Wat we opvoeding noemen, is geen ware opvoeding.

Osho, Zen: The Special Transmission, The Book of the Books, Vol. X, The Passion for the Impossible, The Tongue-tip Taste of Tao.

Osho over intuïtie

De vrouwelijke manier van kennen is intuïtief, subjectief. Zij kan doordringen in de diepere sferen van de man. De man daarentegen is wetenschappelijk en oppervlakkig, objectief. De vrouw heeft grote macht omdat ze intuïtief is . . . want je kunt de vrouw kennen of kunt proberen de vrouw te kennen, maar je inspanning blijft oppervlakkig; maar als zij in je gaat doordringen, kan zij tot de kern komen. Het is geen verrassing waarom bijna alle echtgenoten onder de plak raken: de vrouw reduceert ze tot slaven.
Intuïtie is een totaal ander fenomeen dan het verstand. De rede argumenteert, gebruikt een proces om  tot een conclusie te komen. Intuïtie springt – het is een kwantum sprong. Het kent geen proces. Het bereikt de conclusie eenvoudig zonder enig proces.
We hebben intuïtie gecorrumpeerd. De intuïtie van de mens is bijna absoluut gecorrumpeerd. De vrouwelijke intuïtie is niet zozeer gecorrumpeerd – daarom hebben vrouwen iets dat een ‘voorgevoel’ wordt genoemd, een fragment van intuïtie.
Wanneer je de redeneer fixatie hebt laten varen dan gaat de intuïtie bloeien en is het een constant aanwezige bron. Je kunt dan je ogen sluiten en erin gaan en je kunt altijd de juiste weg vinden.

De zon is intellect, de maan is intuïtie. Intellect beweegt zich via methode, proces en intuïtie komt plotseling tot de conclusie. Er is geen ‘daarom’ in intuïtie. Een plotselinge onthulling – alsof er een bliksemflits was en je iets bent gaan zien waarna de flits verdwijnt en je niet weet hoe het kwam en waarom.
Alle primitieve gemeenschappen zijn intuïtief.
Pratibha is volkomen anders. Het is vertaald als intuïtie. Maar Pratibha betekent wanneer de energie is uitgestegen boven de dualiteit van intellect en intuïtie. In Pratibha word je alwetend, almachtig, alomtegenwoordig. Alles wordt gelijktijdig geopenbaard – het verleden, het heden, de toekomst –alles.

Osho, Theologia Mystica, Sufis, The People of the Path, Vol. II, Yoga: The Alpha and the Omega, Vol. VIII.