Nieuws van de sannyas-wiki

De sannyas.wiki, het project om alles over Osho’s leven en werk te documenteren, heeft recentelijke weer een paar grote stappen gezet. In september zijn de tijd-lijnen van Osho’s brieven, lezingen en interviews helemaal vernieuwd, met heel veel correcties en aanvullingen. (Kijk bijvoorbeeld naar de tijdlijn voor 1974.)  Dit is ook een voorbereiding voor de komende grote uitbreiding van de Wiki met ‘event-pagina’s’: een pagina voor elke lezing, waar we alle informatie over die gebeurtenis gaan samenvatten. Voorbeelden zoals het er uit gaat zien: The Zen Manifesto ~ 01 en Sadhana Path ~ 01. 

In de eerste week van oktober hebben we een ander project afgekregen waar heel lang aan gewerkt is: de inhoudsopgaven.
Kijk voor een voorbeeld op The Beginning of the Beginning of A New Vision of Women’s Liberation
Deze zijn nu beschikbaar voor alle Engelse eerste edities, en voor de eerste edities van vertalingen uit Hindi.
Leuk voor ons Nederlandse boeddhaveld: rond 1990 heeft Nandan met heel veel medewerkers een groot project gedaan om de bibliografie van Osho te completeren. Deze inhoudsopgaven waren het laatste stukje daarvan dat nog ontbrak in de Wiki; nu zijn die gegevens dus allemaal gepubliceerd.

Wat voortdurend veel aandacht vergt zijn de gegevens over de Hindi lezingen en boeken. Als je iemand kent die goed Hindi spreekt en die zou willen helpen, laat die persoon dan vooral contact opnemen.
Sprekend over Hindi: vorig jaar hebben we een groot aantal manuscripten toe kunnen voegen, dus originele Hindi artikelen, geschreven door Osho.

Mocht je aanvullingen hebben, fouten zien, of belangrijke zaken rond Osho op willen nemen, laat van je horen. De Wiki is een gezamenlijk project, en nu zijn we nog jong !