Nietzsche

Friedrich Nietzsche zegt dat God dood is — dat betekent dat hij vroeger leefde. Voor zover ik weet, is hij nooit levend geweest. Hoe kan God dood zijn als hij nooit in leven is geweest? God is geen persoon, dus hij kan niet levend zijn en hij kan niet dood zijn. Voor mij is God het leven zelf. God is synoniem met het bestaan; daarom kun je niet zeggen dat God leeft of dat God dood is. God is leven! En het leven is voor altijd… het is een continuüm, het is eeuwig, zonder begin, zonder eind.

   Friedrich Nietzsche

Nietzsche zei eigenlijk, dat de God die de mensen tot dan toe hadden aanbeden, irrelevant was geworden. Maar hij was erg gewend om dramatische uitspraken te doen. In plaats van te zeggen: ‘De God die de mensen tot dan toe aanbaden is niet langer relevant,’ zei hij: ‘God is dood.’
En op een bepaalde manier dringen dramatische uitspraken dieper door in het bewustzijn van de mensen. Als hij het op een filosofische manier had gezegd, had het misschien zijn doel gemist, maar het werd de belangrijkste uitspraak die in deze honderd jaar is gedaan. Geen enkele andere uitspraak heeft zo’n betekenis gehad, of heeft zo’n invloed gehad op het menselijk denken, gedrag, leven.

De Christelijke God is dood, de Joodse God is dood — dat is wat Nietzsche zei. Maar er zijn zoveel goden geweest en ze zijn allemaal ten onder gegaan. Als je een lijst maakt, zul je verbaasd zijn hoeveel goden er zijn aanbeden. Eén man heeft een lijst gemaakt. Ik was de lijst aan het lezen — zelfs geen enkele naam die hij noemt is bekend. Bijna vijftig goden noemt hij. De Egyptische goden zijn er niet meer — zelfs in Egypte kent niemand ze. Er was een tijd dat voor die goden zelfs mensen werden geofferd, oorlogen werden uitgevochten, kruistochten, moorden, verkrachtingen; dorpen werden in brand gestoken in de naam van die goden. Nu zijn zelfs de namen niet bekend. Ik heb de hele lijst gelezen; van de vijftig namen is er niet één bekend. Er zijn veel goden bedacht door mensen, en als die mensen genoeg krijgen van die goden, vinden ze nieuwe speeltjes uit en gooien ze de oude weg. Deze goden blijven geboren worden en gaan dood, maar zij zijn niet de ware God. ‘Ware God’ betekent eenvoudig leven — aes dhammo sanantano — de onuitputtelijke wet van het bestaan. Hoe kan het sterven? Er is geen manier. Vormen veranderen….

Osho, De Dhammapada, De Way of the Buddha, Vol 2 # 2

Friedrich Nietzsche heeft een boek geschreven, Will to Power. Het is zeer belangrijk omdat de wil tot macht zich op vele manieren uitdrukt. Je moet dus onder politiek niet alleen de politiek verstaan die bekend is onder die naam: overal waar iemand probeert te domineren, is het politiek. Het maakt niet uit of het betrekking heeft op de staat, de regering, en dat soort zaken…. Voor mij is het woord politiek veel omvattender dan algemeen wordt begrepen. De man heeft door de geschiedenis heen een politieke strategie over de vrouw geprobeerd — dat zij lager staat dan hij. En hij heeft de vrouw er zelf van weten te overtuigen. En er waren redenen dat de vrouw hulpeloos was en moest toegeven aan dit lelijke idee dat absoluut absurd is. De vrouw is noch inferieur aan de man, noch is zij superieur. Het zijn twee verschillende categorieën van de mensheid – je kunt ze niet vergelijken. De vergelijking zelf is idioot, en als je begint te vergelijken dan zul je in de problemen komen.

Osho, From Misery to Enlightenment # 7

Friedrich Nietzsche, heeft een boek geschreven, Beyond Good and Evil. En zoals ik het zie en begrijp is hij de enige man is die het oordeel tot zijn logische einde heeft gezien. Een authentiek mens zou voorbij goed en kwaad moeten leven. Het kan hem niet schelen wat goed is, wat kwaad is. Hij leeft met intensiteit en totaliteit, en wat het moment hem ook toestaat en hij voelt om te doen, hij doet het. Maar alle religies en alle theologen en heiligen zitten na te denken over de vraag of dit goed of kwaad is. En als je naar hen luistert, zul je merken dat het onmogelijk wordt om te leven; alles lijkt verkeerd te zijn. 

Ik heb in alle geschriften van de wereld gekeken om erachter te komen – misschien is er iets dat niet door iemand wordt veroordeeld. Maar dat is er niet, de een of de ander is overal tegen. En er zijn dingen waar de een of de ander vóór is. Er is geen ultiem criterium om te beslissen wat goed is en wat kwaad. Wat mij betreft, en wat mijn mensen betreft, zij moeten met heel hun hart leven — leef de dag en leef ook de nacht. Mis niets. Maak van je leven zo’n complementair geheel dat alles past bij elkaar en maak het tot een kunstwerk, iets prachtigs.

Osho, Beyond Enlightenment # 12