Mulla Nasruddin schiet in de roos

Als iets niet lukt, zijn daar duizend-en-één redenen voor. Maar als het wel lukt, ligt het gewoon aan jou!
 
Een prachtig soefiverhaal: Mulla Nasruddin nam zijn discipelen mee naar een tentoonstelling. Er was van alles aan de gang op de tentoonstelling. Ergens waren mensen veel geld aan het inzetten om een pijl af te schieten om een bepaalde roos te raken.
Mulla riep zijn discipelen bijeen en zei: ‘Kom mee, ik wil jullie iets laten zien.’ Dat is hoe de soefi’s hun discipelen onderwijzen.
Hij pakte de pijl en boog, er verzamelde zich een grote menigte: ‘Een soefimeester met zijn discipelen, dat belooft wat!’
Mensen stonden heel stil te kijken. Mulla maakte er een grote show van toen hij de eerste pijl afschoot. Het was veel te kort, ze haalde het doel bij lange na niet.
Iedereen begon te lachen. Mulla zei: ‘Hou op! Doe niet zo dwaas!’
Hij wendde zich tot zijn discipelen en zei: ‘Kijk, dat gebeurt er nou als je met een minderwaardigheidscomplex zit. Zo doet iemand die aan een minderwaardigheidscomplex lijdt, hij zal nooit zijn doel bereiken, hij zal te kort komen. Hij zit er niet met heel zijn hart in.’
Iedereen werd er stil van: ‘Ja, daar zit een les in.’

De volgende pijl… en die ging gewoon te ver, ze liet het doel helemaal achter zich. Dat was ook mislukt. Iedereen begon weer te lachen.
Maar Mulla zei: ‘Hou toch stil! Wat weten jullie nou van deze geheimen.’
Hij wendde zich weer tot zijn discipelen en zei: ‘Kijk, zo gedraagt iemand zich die denkt dat hij erg boven iedereen verheven is. Hij zal zijn doel nooit bereiken. Hij rent zo hard dat hij zijn doel voorbij zal schieten en hij zal niet bij zijn doel ophouden. Hij is te zelfverzekerd. Hij is ook uit balans.’
Iedereen werd er opnieuw stil van: ‘Ja, daar zit een les in.’

En Mulla probeerde het voor de derde keer… en de pijl ging recht in de roos. Nu was iedereen stil en allemaal stonden ze te wachten op wat Mulla aan zijn discipelen zou gaan onderwijzen.
Hij stapte naar de eigenaar en eiste zijn geld op.
De eigenaar zei: ‘Waarom?’
Hij zei: ‘Het is me gelukt! De eerste pijl was van iemand die aan een minderwaardigheidscomplex lijdt, de tweede pijl van iemand die aan een meerderwaardigheidscomplex lijdt. En deze pijl is van Mulla Nasruddin! Waar is dat geld?’
 
Dit is wat we steeds doen. In elke situatie, let er eens op. Als iets niet lukt, ligt het aan God, aan het noodlot, aan de maatschappij, aan de omstandigheden… aan duizend-en-een dingen. Maar wat er gewoon aan de hand is, is dat je er geen verantwoordelijkheid voor wilt nemen, omdat het je ego kwetst.
Maar als het wel lukt, ligt het altijd aan jou. Nooit aan God, aan het lot, aan de omstandigheden, aan die sluwe strategieën van jou, nee. Het ligt gewoon aan jóu, dat talent, die genialiteit, die intelligentie van jou. Als iets lukt ligt het altijd aan jou.
Kijk naar je ego en geef het geen voeding. Het gaat dood als je het niet voedt. Het komt om van de honger als je het niet voedt…
 
Osho, The Fish in the Sea is not Thirsty.Discourses on the Songs of Kabir, pp. 43-44.
 
Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.   
Afbeelding:

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/90/b7/30/90b730ec261c8080e27824147f6a1e3c.jpg