Mind is een  ziekte

Mind is een  ziekte. Dit is een fundamentele waarheid die het Oosten heeft ontdekt. Het Westen zegt dat mind ziek kan worden, gezond kan zijn. De westerse psychologie berust hierop: de mind kan gezond of ziek zijn. Maar het Oosten zegt dat de mind als zodanig de ziekte is, hij kan niet gezond zijn. Geen enkele psychiatrie zal helpen; je kunt het hooguit normaal ziek maken.

Er zijn dus twee soorten ziekte met de mind: normaal ziek – dat betekent dat je dezelfde ziekte hebt als anderen om je heen; of abnormaal ziek – dat betekent dat je iets unieks bent. Jouw ziekte is niet gewoon – uitzonderlijk. Jouw ziekte is individueel, niet van de massa; dat is het enige verschil. Normaal ziek of abnormaal ziek, maar mind kan niet gezond zijn. Waarom?

   Rembrandt: Aristoteles

Het Oosten zegt dat de aard van de mind zodanig is dat hij ongezond zal blijven. Het woord ‘gezondheid’ (health) is prachtig. Het komt van dezelfde wortel als het woord ‘heel’ (whole). Gezondheid, genezing, heel, heilig – ze komen allemaal van dezelfde wortel.
De mind kan niet gezond zijn omdat hij nooit heel kan zijn. De mind is altijd verdeeld; verdeeldheid is zijn basis. Als hij niet heel kan zijn, hoe kan hij dan gezond zijn? En als hij niet gezond kan zijn, hoe kan hij dan heilig zijn?
Alle minds zijn profaan. Er is niets zoals een heilige mind. Een heilig man leeft zonder mind, omdat hij leeft zonder verdeeldheid.

De mind is de ziekte. En wat is de naam van die ziekte? Aristoteles is de naam, of als je het echt op een ziekte wilt laten lijken, kun je een woord verzinnen: ARISTOTELITIS. Dan lijkt het precies op een ziekte. Waarom is Aristoteles de ziekte? Omdat Aristoteles zegt: ‘Of dit of dat. Kies!’
En kiezen is de functie van de mind; de mind kan niet keuze-loos zijn. Kies en je zit in de val, want telkens als je kiest heb je iets tegen iets anders gekozen. Als je ergens voor bent, moet je ergens tegen zijn; je kunt niet alleen voor zijn, je kunt niet alleen tegen zijn. Wanneer het ‘voor’ binnenkomt, volgt het ‘tegen’ als een schaduw. Als het ‘tegen’ er is, moet het ‘voor’ er zijn – verborgen of niet verborgen. 

Meer: Mind is een ziekte