Mevlana Jalaluddin Rumi

 Jalaluddin Rumi is een van de grootste soefi mystici. Hij is de enige mysticus die door soefi’s Mevlana is genoemd. Mevlana betekent ‘onze geliefde meester.’ Er zijn een paar mensen waar ik ontzettend veel van houd en Mevlana Jalalluddin Rumi is daar een van. De reden waarom ik van hem houd is dat hij niet negatief maar positief tegenover het leven stond. De meditatie die hij bedacht heeft en die zevenhonderd jaar lang is voortgezet onder een kleine stroming van mystici was de meditatie van een bepaalde dans. Zijn volgelingen worden de Wervelende Soefi’s genoemd.

   
Mevlana Jalaluddin Rumi (1207-1273)

Je hebt vast wel eens gezien hoe kleine kinderen het heerlijk vinden om rond te draaien. Iedereen houdt ze dan tegen omdat de ouders bang zijn dat het kind komt te vallen, misschien iets breekt, zich misschien bezeert. Maar ondanks al dat verbieden houden kinderen ervan om rond te draaien. En niemand heeft zich afgevraagd waarom kinderen het overal ter wereld heerlijk vinden om rond te draaien, ongeacht hun ras, land of religie.
Toen Jalalluddin Rumi kinderen zag ronddraaien dacht hij dat er toch iets in moest zitten wat kinderen voelen maar niet tot uiting kunnen brengen en waar ze zich misschien niet helemaal van bewust zijn. Dus probeerde hij dat ronddraaien zelf. Hij stond er verbaasd van te kijken dat er, als je rond blijft draaien, een punt komt waar het centrum van je wezen stil blijft staan terwijl je hele lichaam, mind, hersenen, alles maar ronddraait.
Meer: Jalaluddin Rumi

Een van Osho’s actieve meditaties is gebaseerd op het ronddraaien van Rumi. 
Hier vind je meer informatie en kun je de meditatiemuziek bestellen of downloaden:
Osho Whirling Meditation.