Meer dan die machinekamer van gedachten

‘Luister naar het fluisteren van je lichaam,’ zegt de filosoof Marc van de Bossche recent in de rubriek Ten Eerste van de Volkskrant. Aansluitend geeft hij aan: de mens is meer dan zijn brein, bepalender is je lichaam. Vervolgens doet hij een aantal uitspraken die typerend zijn voor ons mens-zijn.
‘We zijn meer dan ons eigen ik, meer dan die machinekamer van gedachten die Descartes van ons heeft gemaakt. Een zinvol leven speelt zich op 3 terreinen af:
Liefde, Werk en Spel en op alle drie speelt de lichamelijkheid een grote rol.’

Onze Westerse benadering is altijd top-down geweest en sinds Descartes en Kant zijn we het denken als hoogste goed gaan zien. Maar inzichten uit de neuropsychologie leren ons: het is bottom-up, het begint bij het lichamelijke en de emotie.

We zijn niet ons brein, zoals de hersenwetenschapper Dick Swaab zegt, maar we zijn een brein in een lichaam dat zich bevindt in een bepaalde cultuur. Mijn schrijven begint bij het geworpen zijn in mijn omgeving, bij de emoties die daarmee gepaard gaan en die belanden uiteindelijk in het topje van de ijsberg, de rede.

Een mooi voorbeeld van William James, grondlegger van de Amerikaanse psychologie, is het leven te zien als een stroom van gebeurtenissen. Als je daarover iets wilt zeggen, is het alsof je een emmer water uit die stroom schept, terwijl ondertussen het water verder stroomt. Omdat je je erin beweegt, kun je er niets statisch over zeggen.
En heb je het over de zin van het leven dan gaat het over de richting van die stroom.

Het lichaam is de spil van onze wereld zei de Franse filosoof Merleau-Ponty al.
Het is vanuit je lichamelijkheid dat je tot zingeving komt in je leven.

Osho over het lichaam

Heb je lichaam lief, zorg er goed voor want dit is jouw instrument en het zal dan heel prachtig zijn. Het is zo’n geweldig mechanisme en zo complex, zo efficiënt functionerend en stil, ongeacht of je wakker bent of slaapt, bewust of onbewust. Zelfs zonder zorg blijft het functioneren en voor jou zorgen. Je moet dankbaar zijn voor het lichaam.

Uit Osho: Hallelujah.

Alles wat echt is, moet uit het lichaam voortkomen . Ik verkeer enorm in liefde met het lichaam, want het lichaam is je wezen, daar ben je gegrondvest en geworteld en alle godsdiensten hebben de brug tussen jou en het lichaam te niet gedaan. En als de mind prachtig is, komt het altijd door navolging van het lichaam, dat z’n eigen wijsheid heeft. Het weet hoe het moet dansen, ook met het onbekende, en hoe het moet zingen.
Als je het gebed van het lichaam leert, het toestaat, dan verschijnt het gebed van de ziel vanzelf. Wanneer het lichaam gaat vibreren met het goddelijke, zie je plotseling je ziel ook vibreren. Je lichaam en ziel zijn één. Het is de mind die ze tot scheiden brengt.
Laat de mind zich oplossen en je bent één, een absolute eenheid, integratie.

Uit Osho: The Wisdom of the Sands.

Osho over het brein 

Het brein is een mechanisme en blijft alles vastleggen. Het is een fysiek lichaamsdeel. Het probleem is dat je bewustzijn gevuld is met herinneringen en het zich blijft identificeren met het brein waardoor je brein altijd maar wordt aangewakkerd door je bewustzijn, herinneringen je blijven overspoelen.

Wanneer gezegd wordt: ‘sterf t.o.v. het verleden,’ betekent het niet geïdentificeerd zijn met het brein, het is enkel een instrument en heb je het nodig dan gebruik je het. In dat geval word je niet minder maar meer efficiënt met je mind. Een meester is altijd efficiënter. Zelf moet ik herinneringen gebruiken en woorden wanneer ik jullie toespreek, maar praat ik niet dan stopt de mind, er is dan een volledig vacuüm – leegte.
En er is geen bewolking.

Uit Osho: The Supreme Doctrine.

Net zoals wetenschap succesvol was om door te dringen in het  absolute geheim van materie, heeft het de capaciteit om door te dringen in het absolute geheim van bewustzijn, in de schatten van ons innerlijk wezen.
Meditatie is een pure wetenschappelijke methode. In de wetenschap noemen we het observatie, observatie van de objecten. Wanneer je naar binnen gaat, is het dezelfde observatie, gewoon 180 graden omdraaien en naar binnen kijken.

We moeten beginnen aan een nieuwe mens. Een volkomen nieuwe visie van het leven moet een aanvang krijgen: het leven van overgave, het leven van loslaten. Wees in overeenstemming met de natuur, het is niet nodig te strijden. Wees in overeenstemming met andere mensen, het is niet nodig ambitieus te zijn. En wees in absolute overeenstemming met jezelf. Verdeel jezelf niet, wordt niet schizofreen, blijf één-zijn, geïntegreerd, individueel. 

Uit: Osho: Philosophia Perennis.

Een bijdrage van Prem Abhay.