MAX, wat maak je me nou?

Gisterenochtend was in de Geheugentrainer van MAX een van de goede antwoorden: Sekte = Bhagwanbeweging. Ons tanende geheugen moet kennelijk opgefrist worden met onnozele vooroordelen uit de jaren tachtig die al lang achterhaald zijn. Duitse vrienden van Osho hebben indertijd een rechtszaak aangespannen tegen de Duitse overheid -en in eerste instantie gewonnen- om het woord ‘sekte’ met betrekking tot Osho te verbieden. De Duitse overheid probeerde zich nog te verdedigen door te bewijzen dat deze man misschien wel eens gevaarlijk kon blijken te zijn. De rechter ging er niet in mee.

Osho zegt hierover:
Pasgeleden heeft een Duitse rechtbank een vonnis geveld dat de Duitse overheid ernaast zat door mij gevaarlijk te noemen. Er was een strijd aan de gang in de rechtbanken tussen sannyasins en de Duitse overheid. De Duitse overheid probeerde te bewijzen dat ik een gevaarlijk iemand was. En alles wat ze konden bewijzen is dat ik misschien wel een gevaarlijk iemand kon blijken te zijn. Het lijkt erop dat de rechter een eerlijk mens was, intelligent. Hij zei: ‘Dat kan van iedereen wel gezegd worden – misschien wel blijken te zijn- maar je hebt geen enkel bewijs dat deze man gevaarlijk is geweest. Op welke gronden ben je de toekomst aan het voorspellen? En alleen op basis van je vermoedens?’ Dus heeft hij het de Duitse overheid verboden om zulke woorden tegen mij te gebruiken of tegen mijn volgelingen – dat ze gevaarlijk zijn, dat ze een sekte zijn.

Deze overheid probeert te bewijzen dat ik gevaarlijk ben omdat ik misschien wel gevaarlijk kan blijken te zijn… Maar op wat voor manieren kan ik gevaarlijk blijken te zijn? Kan ik daar kernwapens maken? Ze kunnen niet eens zeggen wat het is. Ze weten wat voor angst het is, maar als ze dat zeggen geven ze zichzelf bloot, zal dat hen niet helpen. Ze zijn bang dat ik vat krijg op de jongere mensen en ze kunnen daar niets tegenin brengen. Hun filosofieën zijn dood en hun theologieën zijn dood, hun kerken zijn begraafplaatsen, hun priesters en hun pausen zijn gewoon lijken van het verleden. Ze hebben geen enkel argument voor het heden, voor de nieuwe tijd, voor de nieuwe mens.
Osho, The Transmission of the Lamp #11. 

Jan Foudraine signaleerde in die tijd ook hoe ongelooflijk bevooroordeeld en slecht geïnformeerd de media waren over Osho, maar ook hoe de tendentieuze berichtgeving in zijn werk ging: 
Een andere reactie van de media is de generaliseer-truc geweest: Met verbijsterende vastberadenheid werden onder één noemer gebracht Moon, scientology, Jesus freaks, Hare Krishna-leden, Jim Jones (overigens een evangelisch fundamentalist!) en Bhagwan.
Deva Amrito: Media en Bhagwan, Baarn, 1983.

Wijsheid komt met de jaren, maar daar geeft MAX op dit punt misschien wel geen blijk van…

Noot: in hoger beroep concludeerde het Duitse Hooggerechtshof dat de staat de Bhagwan beweging een sekte mocht (en mag) noemen. Maar de kwalificaties “‘destruktiv’ und ‘pseudoreligiös’ sowie den Vorwurf der Mitgliedermanipulation” (destructief en pseudo-religieus evenals de aanklacht van volgelingen-manipulatie) waren niet grondwettelijk.