Man en vrouw

The Book of Man, The Book of Woman

Pinguin heeft iets heel moois uitgebracht, The Book of Man and the Book of Woman in één prachtig bloeiende Box. Echter, het is nog maar net uit en het dreigt al weer uitverkocht te raken. Maar er zijn ook de afzonderlijke boeken, Book of Women, Book of Men, die wat uitgave betreft heel erg de moeite waard zijn. Wat inhoud betreft, is er uiteraard totaal geen verschil, Osho’s inspirerende woorden zijn ook daarin voor de verlangende lezer, beschikbaar.

In het boek ’The Book of Woman’ moedigt Osho de vrouw aan om haar eigen potentieel te vinden. Het gaat er niet om net zo goed te zijn als een man, iets waar de maatschappij herhaaldelijk aan appelleert, bijvoorbeeld bij het aanvaarden van leidende functies of van ministersposten. Osho ziet het vrouw-zijn als een uiting van bewustzijn, van getuige zijn. Vandaar uit is er een prachtige kans om de echte vrouwelijke kwaliteiten te ontdekken en te realiseren.
Osho zegt: ‘Verheug je in je vrouwelijke kwaliteiten, maak er een poëzie van.’
De perfecte staat van zijn is hierbij, volgens Osho, een synthese tussen het hoofd en het hart. Daarbij dient het hart de meester te zijn. De specifieke sensitiviteit waarmee Osho dit aanreikt, zal zowel manen als vrouwen raken. Osho analyseert de verschillende rollen die de vrouw, traditioneel gezien, vervuld heeft en ziet het huwelijk als een institutie die vooral ten nadele van vrouwen werkt: ze wordt hierin volledig klemgezet. Het is tijd dat de vrouw vanuit haar eigen kwaliteiten actief is in de maatschappij, zoals liefde, zorgzaamheid, humor en vrouwelijke creativiteit, waaraan de maatschappij dringend behoefte heeft. Osho heeft daarom in zijn grote commune in Oregon vooral de leidende rollen aan vrouwen toebedeeld.

Bij ’The Book of Man’ stelt Osho voor mannen de fundamentele vraag centraal: ‘Hoe kun je je oorspronkelijke zelf vinden?’
Osho neemt waar dat de man steeds meer vervreemd raakt van zichzelf. Hij verliest zijn natuurlijke onschuld en creativiteit in de onbewuste jacht op macht en succes. De maatschappij doet voortdurend een appel op hem om sterk over te komen. Om hieraan te voldoen, onderdrukt de man zijn aangeboren kwaliteiten van liefde en compassie. Voor Osho is de ideale man Zorba de Boeddha ….een perfecte versmelting van materie en ziel. In het boek worden de verschillende stadia van de mannelijke evolutie door Osho besproken. Van Adam tot slaaf, Zoon, Homo, Priester en Politicus totdat hij tot de top van zijn  bewustzijn reikt als Rebel of Zorba. Dit geeft een interessante kijk op waar de man doorheen is gegaan en/of nog gaat.
Uiteraard is Osho’s uiteenzetting weer voorzien van sprankelende anecdotes van zijn unieke gevatheid. The Book of Man is een opmerkelijke mix van wijsheid en humor.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.