Luister naar het riet…

Deze weken staan in het teken van de soefi’s. Osho bespreekt de poëzie van de Perzische mystieke dichter Hakim Sanai. Vorige afleveringen hiervan zijn te vinden op Unio Mystica.

DE STOMMEN VINDEN TONGEN…
Zij die nog nooit iets gesproken hebben, beginnen dingen te zeggen die ongelooflijk zijn, woorden die stralen, die zwanger zijn. Hun gebaren hebben nu een kracht: als ze je aanraken veranderen ze je door hun aanraking, als ze in je ogen kijken zul je nooit meer dezelfde zijn.

… WANNEER DE GEUR VAN HET LEVEN HEN VANUIT ZIJN ZIEL BEREIKT.
De grote soefimeester Jalaluddin Rumi schreef deze drie regels als zijn eigen grafschrift.
Niet meer dan drie woorden:
‘Mijn hele leven is samengevat in deze drie woorden:
Ik was rauw, nu ben ik gekookt en verbrand.’

Dit is de dood die wederopstanding brengt. Ik was rauw, nu ben ik gekookt en verbrand. Jalaluddin, de grootste soefi, zegt: ‘Deze drie woorden bevatten mijn hele leven.’
Als je afgescheiden bent, ben je rauw. Als je je verenigt met het bestaan, ben je gekookt. En als je helemaal verdwijnt, zonder ook maar een schaduw van je ego achter te laten, ben je verbrand.
Patanjali noemt deze staat NIRBEEJ SAMADHI: zaadloze samadhi, wanneer het zaad verbrand is. Nu zal er geen ellende meer zijn, geen komen en gaan, geen voortdurende verandering van vorm. Nu zal je als eeuwig verblijven in het eeuwige.

Jalaluddin zegt ook:
‘Luister naar het riet. Het klaagt.
Het vertelt over afscheiding en zegt: 
“Sinds ze me van het riet hebben gerukt, 
heeft mijn klaagzang man en vrouw tot tranen bewogen.”‘

Iedereen die ver van zijn bron is achtergelaten, verlangt terug naar de tijd van vereniging. ‘Luister naar het riet…’
Iedereen die ver van zijn bron is achtergelaten wenst terug naar de tijd van vereniging. We zijn allemaal op zoek naar onze bron. We zijn allemaal als riet op zoek naar het rietveld waaruit we zijn losgerukt.
Jalaluddin had een speciale liefde voor de rietfluit. ‘Vraag niet waarom God de fluit schiep,’ zegt een volksliedje. ‘Hij wilde dat de mensen Rumi zouden begrijpen.’
Hoe zouden de mensen Rumi anders hebben begrepen? Daarom heeft Hij de fluit geschapen. Wanneer een mens het ultieme bereikt, wordt hij een fluit. Een lied wordt geboren: een lied dat maar door blijft gaan.

Boeddha zong het tweeënveertig jaar lang – dag in dag uit, jaar in jaar uit, tweeënveertig jaar lang ging hij door met een lied. Mahavira deed hetzelfde, en zo ook Mohammed en Bahauddin en Jalaluddin. En het is dit lied waar we nu naar luisteren en in gaan: Hakim Sanai.
Waar komt dit lied vandaan? Het komt voort uit stilte. Het is gecondenseerde stilte, het komt uit je absolute leegte. Je wordt gewoon een doorgang naar God, een holle bamboe, een fluit, en God begint door je heen te zingen.

Alle grote geschriften van de wereld zijn liederen van het goddelijke. Maar je zult ze enkel begrijpen als je de stilte begrepen hebt. Je zult ze niet begrijpen door je in de geschriften te verdiepen, maar door in je eigen stilte te gaan. Wanneer je in dezelfde staat bent als Krishna, zul je de Bhagavad Gita kunnen begrijpen. Bhagavad Gita betekent het goddelijke lied, het hemelse lied. Maar hoe kun je het lied begrijpen als je niet eens de stilte begrijpt, waar het vandaan komt? Het bestaat uit stilte, het is gecondenseerde stilte.
Je zult de Koran niet kunnen begrijpen tenzij je die staat van FANA bereikt waar de Koran in Mohammed is neergedaald. Alleen dan zul je in staat zijn om de Koran te begrijpen. En het mooie is dat, als je de stilte van je wezen begrijpt, je in staat zult zijn om tegelijkertijd alle grote geschriften van de wereld te begrijpen, en je zult er geen tegenstrijdigheden in vinden. Maar als je nu de Koran en de bijbel en de Gita begint te lezen, zul je erg gaan piekeren en in de war zijn. Je zult tegenstrijdigheden en tegenstrijdigheden vinden en niets anders.

Wat te zeggen over tegenstrijdigheden tussen de Gita en de Koran? Als je de Gita zelf leest, zul je er duizenden tegenstrijdigheden in vinden. Het is geen kwestie van vergelijken met de Koran; lees de Gita gewoon met een kritische blik en je zult verbaasd staan – Krishna blijft zichzelf tegenspreken. Je zult het helemaal niet kunnen begrijpen. Begrip ontstaat alleen uit meditatie.
En wanneer je meditatie bereikt hebt, zullen zelfs je woorden de zoetheid van de Koran en de Gita hebben – zelfs JOUW woorden. Jij, die altijd stom bent geweest, zult plotseling beginnen te spreken, wat niet alleen anderen zal verbazen, maar ook jou, omdat je niet zult kunnen begrijpen waar ze vandaan komen. Ze komen van gene zijde: jij vangt ze alleen maar op.

Meer: Osho, Unio Mystica Vol. 1 #7 deel 3

Image by Muhamad Suhkry Abbas from Pixabay