Ladder naar de hemel

Random Thoughts, een verzameling van 225 notities geschreven door Osho

Random Thoughts is de herdruk van het boek ‘Wings of Love and Random Thoughts’ uit 1978. Het is totaal herzien en werkelijk prachtig uitgegeven, voorzien van aantrekkelijke illustraties. Hoewel het uit 2018 dateert, is er tot nu toe weinig over het boek bekend. Het is alleen in India verkrijgbaar, in de Osho shop van het Osho International Meditation Resort en bij Amazon India.
Het boek Random Thoughts gaat niet over gedachten, hoewel de titel dit wel doet vermoeden. Het bevat spontane zelf-expressies van de waarheid die ontstaan zijn in een bewustzijn dat tot volkomen stilte gekomen is. Om ze niet verloren te laten gaan voor de zoekers naar waarheid, schreef Osho ze op terwijl ze plaatsvonden, en nu vormen al die korte stukjes met elkaar deze prachtige collectie.

   2018 uitgave

Osho heeft gezegd dat meesters niet de waarheid spreken. Zelfs als ze willen, kunnen ze dat niet. Het is onmogelijk – de waarheid kan niet worden verteld. Ze kunnen niet over de waarheid spreken, maar ze kunnen de waarheid oproepen die zich, diep in slaap, in ieder van ons bevindt.  Ze kunnen ertoe prikkelen, ze kunnen haar uitdagen. Misschien zullen de woorden van Osho in dit kleine boek die context voor je creëren en je in staat stellen te onderzoeken wat er kan ontwaken: ‘Waar ga je heen? Wat je zoekt is niet ver weg, het is dichtbij. En als je reist om te vinden wat in de buurt is, kom je niet in de buurt, maar ga je verder weg. Stop en kijk! Om te zoeken naar wat in de buurt is, is het voldoende om gewoon te stoppen en te kijken.’

Wat brengt het Rennen naar Rijkdom ons? 
‘Waar brengt al het rennen naar rijkdom, roem, kennis en spiritualiteit ons naartoe? Waar brengt het rennen ons naartoe? Waar brengt onze ambitieus rennende mind ons naartoe?’ Als ik hieraan denk, herinner ik me een droom … ‘

 ladder naar de hemel

‘Ik ben deze droom nooit vergeten. Toen ik droomde, zag ik dit niet één keer, maar steeds opnieuw. In de droom was er een ladder. De top van de ladder verdween ver in de wolken. Het leek alsof de ladder recht naar de hemel zou leiden. En in een groot verlangen om de hemel te bereiken, moest ik beginnen te klimmen. Zelfs een stap verder gaan was heel moeilijk: ademhalen kostte zoveel moeite, en mijn voorhoofd droop van het zweet. Maar vanwege de wens om de hemel te bereiken, bleef ik klimmen. Langzamerhand werd het ademhalen steeds moeilijker en zwaarder en het hart gaf het bijna op. Maar toen besefte ik dat ik niet alleen aan het klimmen was: mijn ladder was niet de enige, er waren zoveel andere ladders net als de mijne, en zoveel mensen die ladders aan het beklimmen waren.’

   1978 uitgave

Hoe kan ik spreken? ‘
Hoe kan ik spreken wanneer de bergen stil zijn? Hoe kan ik spreken wanneer de hemel stil is? Hoe kan ik spreken wanneer het bestaan stil is? En toch spreek ik zodat je hun stilte kunt horen.
Ik spreek zodat je wanneer ik stil ben, kunt begrijpen. Een kunstenaar gebruikt de witte achtergrond om de zwarte lijnen op te laten vallen. Ik doe hetzelfde. Ik spreek zo dat je stilte kunt begrijpen. Woorden zijn betekenisvol als ze naar het woordloze verwijzen. Klank is van betekenis als zij naar stilte leidt. En het leven is betekenisvol als het ons voorbereidt op de grootse dood die de deur vormt naar het goddelijke.’

Het  boek “Random Thoughts” of Osho kan besteld worden via Amazon India.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.