Liefde is de hele Torah, de rest is commentaar

Er staat een prachtig verhaal in de Talmoed.
Er kwam eens een heiden bij Hillel –een groot Joods mysticus- en hij vroeg hem op cynische toon: ‘Leer mij nou eens de hele Torah terwijl ik op één been sta.’ Dit is nou iets onmogelijks, de Torah is een uitgebreid geschrift – het duurt echt jaren voordat je hem onder de knie krijgt. En deze cynicus, deze sceptische persoon, zegt tegen Hillel: ‘Als u de Torah nou begrepen hebt, geef mij dan de kern, de samenvatting, de essentie ervan. Terwijl ik op één been sta vertelt u me alles wat er in de Torah staat.’


Rabbi met de Torah, door Marc Chagall.
 
En deze scepticus was ook bij andere mystici langs geweest, maar dat waren vast geen mystici, het waren grote theologen, filosofen, denkers, pandits, geleerden. Ze hadden het allemaal geweigerd.
Ze hadden gezegd: ‘Dat is onmogelijk, voor de Torah moet je jarenlang studeren, levenslang studeren. Je kunt de Torah niet condenseren in een paar zinnen, dat zou heiligschennis zijn. Dat is onmogelijk.’

 
Hillel de Oudere, geboren in Babylon, ca. 118 v.Chr., overleden in Jerusalem, 10 na Chr., terwijl hij op één been de hele Torah onderwijst. Detail van de Knesset Menorah, Jerusalem.
 
Maar Hillel ging akkoord en gaf meteen antwoord:
‘Doe een ander niet aan wat je niet wil dat een ander jou aandoet. Dit is de hele Torah, de rest is commentaar.’

Liefde is de hele Torah, de rest is commentaar. En wat is liefde? Doe een ander niet aan wat je niet wil dat een ander jou aandoet. Dit is het criterium voor liefde: Doe anderen aan wat je graag wilt dat anderen jou aandoen. Wat je voor jezelf vraagt, gun dat ook aan een ander. Wat je niet wilt dat met jou gebeurt, doe dat een ander dan ook niet aan.

Osho: The Divine Melody – Discourses on Songs of Kabir, p. 219.
Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.