Liefde heeft kracht

‘Tussen het leven en de dood is liefde het belangrijkste wat voor een man of een vrouw kan gebeuren. En liefde manifesteert zich op verschillende manieren: meditatie is een van de manifestaties van liefde.’ Toch leren we hier op school niets over. Maatschappijen en religies persen ons in modellen en denkvormen die vaak lijnrecht tegenover een organisch model van liefde staan. Om genegenheid te ontvangen, dienen we ons te voegen naar instituties als het huwelijk, religie en nationalisme. Dit resulteert in liefde die, voor de meeste mensen, in de ene vorm of de andere, een pijnlijke uitdaging is gedurende het leven. 
In deze moderne tijden, waarin de focus steeds meer naar het realiseren van het individuele potentieel van iemand gaat, helpt Osho ons om onze zoektocht naar liefde te richten op de verruiming van onze blik. Hij toont dat liefde veel manifestaties kent en niet beperkt is tot de ‘ander’. Een manifestatie van liefde is bijvoorbeeld meditatie, een leven-veranderende uitdaging die de bloei van echte liefde in ons zelf en ten opzichte van anderen laat gebeuren. Meditatie zorgt er ook voor dat we het delen van liefde niet beperken tot speciale personen, maar meer vanuit de kwaliteit liefde gaan leven. Het is niet zo dat liefde ‘op raakt’ doordat we haar naar meer mensen toe uiten. Het tegendeel is het geval: juist door te delen, wordt je liefde rijker, krijgt zij meer schakeringen. ‘Share each part of your heart with somebody else.’ is de suggestie die Osho ons meegeeft.

Het ons opsluiten in instituties als het gezin, de kerk, het vaderland heeft tot een verarming en een verkilling van de maatschappij en de wereld geleid. In de eerste plaats wordt het klimaat killer als we onze liefde voor de rest van de samenleving ‘achterhouden’. Gebleken is dat er steeds meer groepen die buiten de instituties vallen of deze kwijtgeraakt zijn, zich eenzaam voelen. Onder jongeren wordt veel eenzaamheid gesignaleerd wanneer ze zich losmaken of losgeraakt zijn van het gezin. En op het moment komen WMO’ers, de mensen die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning over het voetlicht als een groep die zich in toenemende mate eenzaam voelt, vooral de ouderen. Ze missen de steun van hun directe omgeving van wie ze aandacht en liefde ontvingen. Nu krijgen ze professionele hulp, maar die is veelal zakelijk. Deze krachten, hoe goed ze hun werk ook doen, beperken hun uitingen van liefde ook meestal weer tot de instituties waartoe ze behoren. Want dit is het gangbare beeld dat bijvoorbeeld ook door de media wordt weergegeven. 

Meditatie leidt ons van liefde vragen naar liefde geven en uiteindelijk naar liefde zijn. Als we liefde zijn, kan die de hele wereld, iedereen met wie we in contact zijn, ten goede komen. Liefde heeft kracht, zoals de titel van boek weergeeft. Zij is dé tegenkracht tegen eenzaamheid, welke maatschappelijke groep het ook betreft.
The Power of Love maakt deel uit van de serie ‘Life Essentials’. In deze serie ligt de focus op de belangrijkste aspecten in het leven van een individu. Elk deel bevat tijdloze en altijd actuele onderzoeken en discussies over vragen die essentieel zijn voor onze persoonlijke zoektocht naar de betekenis en bedoeling van ons leven, gericht op vragen specifiek voor ons innerlijke leven en kwaliteit van ons bestaan. Dit boek is bij de Nederlandse boekhandel te bestellen.