Kun je sannyas ‘nemen’?

Als we het leven bekijken vanuit het oogpunt van onbekendheid met het zelf, is dit samsara – de wereld; als we het leven bekijken vanuit het oogpunt van zelfkennis is dit sannyas.
Als iemand daarom tegen me zegt dat hij sannyas ‘genomen’ heeft, klinkt mij dat als een valse toon in de oren. Dit ‘nemen’ van sannyas wekt de indruk dat dit een handeling is dat tegenover de wereld staat. Kun je sannyas ‘nemen’? Kan iemand beweren dat hij weten ‘genomen’ heeft? En kan een weten dat op deze manier ‘genomen’ is, werkelijk weten zijn? Sannyas dat genomen is, is geen sannyas.

Je kunt geen pij van waarheid om je schouder slaan; waarheid moet binnen in je ontwaken. Sannyas wordt geboren; het komt met begrip, en in dat begrip worden we voortdurend getransformeerd. Als ons begrip verandert, verandert zich onze kijk op de dingen, en verandert zich ons gedrag vanzelf. De wereld blijft waar zij is, maar sannyas wordt geleidelijk binnen in ons geboren. Sannyas is het bewustzijn dat ik niet alleen maar een lichaam ben, maar ook de ziel. Als we dit weten, vallen onwetendheid en vasthouden in ons vanzelf weg. De wereld was buiten ons en zal daar ook blijven bestaan, maar binnen in ons verdwijnt het vasthouden aan die wereld. Dat wil met andere woorden zeggen, dat er binnen in ons geen wereld, geen samsara bestaat.

Osho: Op de weg die geen weg is, hoofdstuk 3.