Krishnamurti in Ommen

Krishnamurti verbleef van 1924 tot 1930 regelmatig op Kasteel Eerde in Ommen (Overijssel). In 2016 is daar een interessante Nederlandstalige documentaire over verschenen, en ik werd geraakt door de opvallende overeenkomsten met de sannyas-beweging van Osho.

Krishnamurti in Ommen

Osho over Krishnamurti

Geliefde Osho,
Hoewel ik de laatste toespraken van Krishnamurti in Bombay niet heb bijgewoond, heb ik gehoord dat hij zich daarin tegen sannyas heeft uitgesproken. Het lijkt alsof deze houding een hulpmiddel is voor zowel zijn werk als het uwe, dat hij niet meent wat hij zegt. Graag commentaar.

Anand Jagdish, J.Krishnamurti is een verlicht man — je hoeft hem niet te verdedigen. Hij meent wat hij zegt, hij is tegen sannyas. Dat is zijn benadering van het leven, een zeer beperkte benadering natuurlijk. Hij heeft een heel tunnel-achtige visie. Natuurlijk is alles wat hij zegt juist volgens zijn tunnelvisie, maar zijn visie is zeer beperkt.
Hij kan zeggen dat sannyas verkeerd is, hij kan zeggen dat ik verkeerd ben. Toch kan ik niet zeggen dat hij verkeerd is, want ik heb een bredere visie, heel inclusief. Als ik kan zeggen dat Boeddha gelijk heeft, Zarathustra gelijk heeft, Lao Tzu gelijk heeft, Tilopa, Atisha, en vele anderen gelijk hebben, dan kan ik ook zeggen dat Krishnamurti gelijk heeft.

   J.Krishnamurti

Ja, er zijn mensen voor wie zijn visie behulpzaam zal zijn, maar dat zijn er maar heel weinig. Eigenlijk zullen de mensen voor wie zijn visie juist is zijn hulp helemaal niet nodig hebben — omdat het bij sannyas gaat om hulp van een meester nodig hebben, hulp van een meester nodig hebben is de basis van discipel-schap. Of je het nu discipel-schap noemt of niet, dat doet er niet toe.
Krishnamurti is erg tegen de woorden discipel en meester. Maar dat is wat hij al vijftig jaar doet. Hij is een meester die zegt dat hij geen meester is. En de mensen die naar hem luisteren en hem volgen zijn discipelen die denken dat ze geen discipelen zijn.

Meer: Krishnamurti in Ommen

Een bijdrage van Antar Marc.