Kracht en pracht op de Kumbha Mela

Elsja en ik waren op de Kumbha Mela in Haridwar in de voetheuvels van de Himalaya. De heilige rivier de Ganges splitst zich daar in verschillende armen. Op de zandbanken daartussen stonden duizenden tenten voor miljoenen heilige mannen en vrouwen die er de Kumbha Mela vierden. Wij hadden de naakte, in as gehulde, Naga Babas bezocht en zagen de volgende ochtend een indrukwekkende optocht. Voorop liep een muziekband die een oorverdovend lawaai maakte met trommels en trompetten. Zij werden gevolgd door kleurrijke ossenwagens, waarop tronen waren gebouwd, versierd met bloemen en kleurige lappen. Op de tronen, onder een grote gouden parasol of een baldakijn zaten, als vorsten, belangrijke goeroes of babas: de opperhoofden van verschillende orden van sadhoe’s of heilige mannen.

De praalwagens werden gevolgd door honderden heiligen, meest mannen, gehuld in oranje lappen, met wilde baarden, houten kettingen en hoge haartrossen; de gezichten en naakte bovenlichamen beschilderd met witte strepen. Het deed denken aan oorlogsbeschilderingen, vooral omdat de meesten zwaaiden met koperen of ijzeren drietanden. Sommige groepen zongen, anderen schreeuwden in koorde naam van hun god: ‘Boleh Shiva!’. De stoet was op weg naar een ritueel bad in de Ganges, zoals ze dat al duizenden jaren doen. Het gaf ons een oergevoel van tijdloosheid.
Meer: Sanatan 16

   Sanatan