Jezus, zoon van God of mysticus?

I Say Unto You, Jesus – Son of God or Mystic?
Dit regel-voor-regel commentaar op enkele van de meest bekende Evangeliën van Mattheus en Johannes uit het Nieuwe Testament test de hypothese dat Jezus een mysticus was en geen wonderdoener van bovennatuurlijke origine. Osho overtuigt met verve dat de verhalen over het leven van Jezus nooit bedoeld waren als weergave van een ware historische toedracht, maar eerder leerparabels zijn die speciaal ontwikkeld werden om de komende generaties spirituele begeleiding te geven.
Daarom wordt in het boek ‘I Say Unto You’ de vraag gesteld: ‘Hoe zou het zijn als Jezus niet als een bovennatuurlijk wezen opgevat zou worden, maar als een echte mens die het ontwaken van zijn bewustzijn heeft ervaren wat in het Oosten als verlichting bekend staat?’

Gesteld wordt in dit boek dat Mozes de weg bereidde voor Jezus. Mozes bracht wetten aan de wereld. En dat was nodig, wamt er moest een zekere beschaving komen. Osho legt uit: ‘Wet is liefde die opgelegd wordt; liefde is een spontane wet. Wetten komen van buiten, liefde komt van binnenuit. Wetten spelen zich buiten af, liefde vindt binnenin plaats. Liefde kan alleen bestaan als er sprake is van een bepaalde discipline, van een zekere wet. Liefde kan niet in de jungle leven. Mozes brengt beschaving aan de mensen, Jezus maakt de mensen spiritueel. Daarom zegt Jezus telkens weer: ‘Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen.’ De Joden hebben dit geïnterpreteerd als dat Jezus het werk van Mozes kwam vernietigen. Maar Osho legt uit dat hetgeen waar Mozes mee begonnen was, Jezus compleet kwam maken. Men dacht dat Jezus tegen Mozes was, betoogt Osho, en dat misverstand is eeuwenlang blijven bestaan. 
Deze en meer interessante verheldering is in dit boek te vinden.

I Say Unto You is in de Nederlandse boekhandel te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.