James Lovelock en de Gaia-theorie

James Ephraim Lovelock (26 juli 1919 – 26 juli 2022), was een onafhankelijk wetenschapper, milieukundige en futuroloog. Hij is vooral bekend door zijn voorstel voor de Gaia-theorie, waarin wordt gesteld dat de biosfeer een zelfregulerende entiteit is die in staat is onze planeet gezond te houden door het chemische en fysische milieu te controleren. De Gaia-hypothese wordt omarmd door milieuactivisten maar niet algemeen aanvaard door de wetenschappelijke gemeenschap.

   James Lovelock

Osho zegt over Lovelock: 
Een Britse wetenschapper, James Lovelock, probeert al bijna vijfentwintig jaar te bewijzen dat zelfs de Aarde haar eigen organische leven heeft. Als bewezen kan worden dat de Aarde haar eigen organisch leven heeft, net als wij, dan rest er niets anders dan de theorie door te trekken naar de sterren, naar de maan, naar de zon. Ze hebben allemaal hun eigen leven. 
Het is erg moeilijk geweest voor de arme Britse wetenschapper. De hele wetenschappelijke mind is tegen het idee; dat is waarom hij al vijfentwintig jaar worstelt om het te bewijzen. Nu heeft hij het bewijs geleverd dat het leven niet ons monopolie is; evenmin is de mind ons monopolie. Dieren hebben het, bomen hebben het. En net zoals bomen uit de aarde komen, zijn wij ook uit de aarde gemaakt.

Denk aan Omar Khayyam: ‘Stof tot stof ….’ De dag zal komen dat we terugkeren tot stof. Alles wat uit de aarde voortkomt, gaat uiteindelijk weer terug naar de aarde. Het kan niet zo zijn dat de aarde dood is, anders zou er helemaal geen leven mogelijk zijn. Waar halen bomen hun leven vandaan? Waar haal jij je leven vandaan?
De aarde heeft een bepaalde atmosfeer om zich heen, tweehonderd mijl diep; een laag van ademruimte. Vogels, dieren, bomen, de mens — alle soorten ademen deze lucht. Wat is jullie voedsel? Het komt van de aarde. Het geeft je leven, het geeft je intelligentie. Tenzij het dit alles bevat, kan het niet aan jou geven. Dat is zo’n eenvoudige logica.

En James Lovelock is zich er misschien niet van bewust dat duizenden jaren lang in het Oosten, zonder enig wetenschappelijk experiment, de mystici deze grondbeginselen hebben verkondigd. Hun helderheid van no-mind heeft overal leven gezien. Er is niets doods.
Maar misschien is hij zich niet bewust van het Oosten, is hij zich niet bewust van de Oosterse mystici, anders zou hij enorm veel steun hebben gevonden — zo niet van de wetenschappers, dan wel van de mystici, die een veel breder waarnemingsvermogen hebben, een veel diepere gevoeligheid. Zij zijn diep in zichzelf gekeerd en hebben ontdekt dat het leven voortkomt uit de kosmos. Net zoals wij leven uit de kosmos halen, halen alle planeten, alle sterren leven uit de kosmos.
Weet je, elke dag worden er tientallen grote sterren geboren, en elke dag sterven er tientallen grote sterren. Alles wat geboren wordt en sterft moet leven hebben tussen geboorte en dood; wat is anders geboorte en wat is dood? Als er geen leven is tussen geboorte en dood, hebben geboorte en dood geen betekenis.

Misschien zal het hem veel moeite kosten om de wetenschappers te overtuigen, maar namens alle mystici geef ik hem mijn volledige steun — Soefi’s, Zen, alle Boeddha’s. Hij zou naar het Oosten moeten kijken voor steun en naar het Oosterse concept dat alles leven is in verschillende vormen, in verschillende gedaanten, dat zich uitdrukt in een immense variëteit. En die verscheidenheid maakt het bestaan mooi. 

Osho, Yakusan: Straight to the Point of Enlightenment # 1