Jaïnisme 

Osho wordt geboren op 11 december 1931 in Kuchwada, in de staat Madhya Pradesh in Centraal India. Hij is de oudste zoon van een eenvoudige Jaina handelaar in stoffen. Het Jaïnisme is een religie die voornamelijk aanhangers heeft in het westen van India. Het Jaïnisme gelooft dat de mensheid onderwezen wordt door tirtankara’s, spirituele en religieuze leraren waarvan Mahavira (vijfde eeuw v. Chr.), een tijdgenoot van Gautama Boeddha, de laatste was. 

   Mahavira

Belangrijke concepten zijn de leer van geweldloosheid (ahimsa), geloof in reïncarnatie, karma en dharma, en verlossing door ascese. Hoewel de aanhangers tegenwoordig slechts een fractie (ongeveer 4 miljoen) van de bevolking van India uitmaken, is het Jaïnisme belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de Indiase cultuur en filosofie, kunst, architectuur, wetenschappen en politiek. Het heeft ook bijgedragen tot het geweldloze Indiase onafhankelijkheidsstreven van Mahatma Gandhi.

In Wilrijk, een deelgemeente van Antwerpen, staat de grootste Jaïn tempel buiten India gebouwd. De bouw werd in India gestart in 1990 en duurde ongeveer 10 jaar. Daarna werd alles afgebroken en verscheept naar Antwerpen. In 2000 is de bouw van de tempel daar hervat en werd het marmer steen voor steen, als een blokkendoos, weer opgebouwd!

‘Ga eens naar een Jaina tempel en je zult verbaasd staan. Je zult vierentwintig standbeelden vinden van vierentwintig grote verlichte meesters, de vierentwintig tirtankara’s. En het meest opvallende zal dit zijn, dat ze er allemaal absoluut hetzelfde uitzien. Dit is onmogelijk — er zijn zelfs geen twee personen absoluut gelijk in de wereld, zelfs geen tweelingen zijn absoluut gelijk. Dus hoe was het mogelijk — en de tijdspanne is groot, duizenden jaren — dat vierentwintig tirtankara’s precies op elkaar leken?

Dit is geen geschiedenis. Deze standbeelden beelden niet de echte personen af, nee, helemaal niet. Het zijn geen afbeeldingen. Wat zijn ze dan? Ze stellen iets voor van het innerlijke, ze stellen iets voor van het meditatieve, ze stellen iets voor van de innerlijke stilte, iets van het wezen. Die vierentwintig standbeelden zijn alleen maar voorstellingen, zichtbare voorstellingen, van iets dat onzichtbaar is.

Als je, zittend voor deze beelden, in stilte blijft kijken, zul je verrast zijn. Er begint iets in je te gebeuren. Het standbeeld is een vorm van objectieve kunst; het synchroniseert met de innerlijke vorm van je wezen. De houding van het standbeeld synchroniseert met je lichaamshouding. Als je in dezelfde houding zit – met rechte rug, halfopen ogen, alleen maar kijkend naar het puntje van je neus, terwijl je niets doet, alsof je ook een marmeren beeld bent, helemaal wit, van binnen en van buiten – dan zul je weten dat je niet tegenover gewone standbeelden staat, maar tegenover grote symbolen.

Dit is mythologie. Mythologie kan niet anders dan poëtisch zijn, omdat alleen poëzie een glimp kan opvangen van het onbekende.

Osho, The Book of Wisdom # 10 vraag 2