In de blauwe lucht kijken

Kijk in de blauwe lucht en blijf kijken.
Denk er niet over na; zeg niet dat het prachtig is. Zeg niet: ‘Wat mooi!’ Waardeer de kleur niet; begin niet te denken. Als je begint na te denken, stop je. Dan bewegen je ogen niet het blauw in, het oneindige blauw. Ga gewoon door, kijk alleen maar – denk niet. Vorm geen woorden, want zij worden hindernissen. Zeg niet eens ‘blauwe lucht’. Verbaliseer niet.

Kijk gewoon met een zuivere, onschuldige blik de blauwe lucht in. Er komt geen einde aan. Je gaat maar door en door en door en door, en plotseling is er geen voorwerp meer maar het luchtledige, plotseling word je je bewust van jezelf. Waarom? Omdat, als er luchtledigheid is, je zintuigen nutteloos worden. Je hebt je zintuigen alleen nodig als er een object is.
Als je naar een bloem kijkt, dan kijk je naar iets – de bloem is er; de lucht is er niet. Wat bedoelen we met de lucht? Dat wat er niet is. De lucht betekent ruimte. Alle dingen bestaan in de lucht, maar de lucht is geen ding. Het is slechts een leegte, een ruimte waarin dingen kunnen bestaan. De lucht zelf is pure leegte. Kijk erin.

Wat zal er gebeuren? Er zijn in de leegte geen voorwerpen waar de zintuigen iets mee kunnen. Omdat er geen voorwerpen zijn die de zintuigen kunnen grijpen, vastpakken, worden ze nutteloos. En als je zonder te denken, zonder te denken in de blauwe lucht kijkt, zul je plotseling het gevoel krijgen dat alles is verdwenen, dat er niets is. Terwijl dat gebeurt, zul je je bewust worden van jezelf. Kijkend in deze leegte, word je zelf leeg.
Als je in de leegte kijkt, is er niets wat weerkaatst kan worden – of alleen de oneindige blauwe lucht. Als het wordt weerkaatst, als je de oneindige, blauwe lucht in je voelt, word je sereen, ontdek je sereniteit.

Hoe kan de mind in de leegte functioneren? Het houdt op, het verdwijnt. Door het verdwijnen van de mind – de mind die gespannen is, bezorgd, vol gedachten die relevant zijn of niet – door dat verdwijnen van de mind ontstaat sereniteit.

Osho: The Book of Secrets #23

Bron: Meditation of the Week.