Hoe offer je het ego op?

Osho, hoe offer je het ego op?

Dat is onmogelijk. Het ego kan niet geofferd worden omdat het ego niet bestaat. Het ego is slechts een idee: het heeft geen substantie in zich. Het is niet iets – het is gewoon puur niets. Je geeft het werkelijkheid door erin te geloven. Je kunt het geloof intrekken en de werkelijkheid verdwijnt, verdampt.

Het ego is een soort afwezigheid. Omdat je jezelf niet kent, vandaar het ego. Zodra je jezelf kent, is er geen ego meer. Het ego is als duisternis; duisternis heeft zelf geen positief bestaan; het is simpelweg de afwezigheid van licht. Je kunt niet vechten met de duisternis, of wel? Je kunt de duisternis niet uit de kamer gooien; je kunt het er niet uithalen, je kunt het er niet inbrengen. Je kunt niets rechtstreeks met de duisternis doen. Als je iets met de duisternis wilt doen, zul je iets met licht moeten doen. 

Doe je het licht aan, dan is er geen duisternis; doe je het licht uit, dan is er duisternis. Duisternis is slechts de afwezigheid van licht, zo is ego ook: afwezigheid van zelfkennis. Je kunt het niet opofferen.

Het is je keer op keer verteld, ‘offer je ego op,’ en die uitspraak is ronduit absurd, want je kunt iets wat niet bestaat niet opofferen. En als je het probeert op te offeren, iets dat er helemaal niet is, creëer je een nieuw ego – het ego van de nederige, het ego van de ego-loze, het ego van de persoon die denkt dat hij zijn ego heeft opgeofferd. Het zal weer een nieuw soort duisternis zijn.

Nee, ik zeg niet dat je het ego op moet offeren. Integendeel, ik zeg: probeer te zien waar het ego is. Kijk er diep in; probeer het te lokaliseren, waar het bestaat, of het überhaupt bestaat of niet. Voordat je iets kan opofferen moet je zeker zijn van het bestaan ervan.

Maar wees er niet vanaf het begin tegen. Als je er tegen bent, kun je er niet diep in kijken. Je hoeft nergens tegen te zijn. Het ego is je ervaring – misschien is het slechts schijn, maar het is toch je ervaring. Je hele leven draait om het verschijnsel ego. Het is misschien een droom, maar voor jou is het zo waar.

Je hoeft je er niet tegen te verzetten. Duik er diep in, ga erin. Erin gaan betekent bewustzijn in je huis brengen, licht in de duisternis brengen. Wees alert, waakzaam. Let op de wegen van het ego, hoe het functioneert, hoe het zich überhaupt redt. En je zult verbaasd staan: hoe dieper je erin duikt, hoe minder je het aantreft. En wanneer je tot de kern van je wezen bent doorgedrongen, zul je iets totaal anders vinden dat niet het ego is, dat egoloosheid is. Het is zelf, opperste zelf – het is goddelijkheid. Je bent als afzonderlijke entiteit verdwenen; je bent geen eiland meer. Nu maak je deel uit van het geheel.

Osho: The Fish in the Sea is Not Thirsty #12