Het spirituele India en de eerste Rolls Royce

In een lezing van augustus 1978 zegt Osho:
‘Indiërs zijn erg materialistisch geworden, dat is waar, maar met zoveel boeddha’s vibreert hun energie nog steeds ondanks het Indiase materialisme. Indiërs zijn echt materialistisch geworden, nog veel erger dan welk ander land ter wereld ook. Er heerst enorm veel schijnheiligheid, want ze blijven maar roepen hoe religieus ze zijn terwijl ze dat niet zijn. Zoals ik het zie wordt de Indiase mind meer en meer materialistisch, grover dan welke andere mind ook. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geld, in machtspolitiek, in materiële dingen.
Net een paar dagen geleden heb ik Laxmi gevraagd om de duurste auto in het land aan te schaffen. Je kunt zeggen van Laxmi wat je wil, maar ze vraagt nooit waarom. Ze schafte hem aan. Het werkte, het was een truc. Laxmi klopte overal bij banken aan om geld te krijgen voor de nieuwe commune. We hebben veel geld nodig, we hebben ongeveer vijftig miljoen roepies nodig. Wie gaat mij zoveel geld lenen? Zodra we die auto kochten -en ze zagen dat we daar geld voor hadden- begonnen banken naar haar kantoor te komen en boden aan: ‘Neem zoveel geld als u maar wilt.’ Nu zit ze te piekeren: van wie moet ik het nu aannemen? Allemaal willen ze tegen betere voorwaarden geld geven en ze zitten achter haar aan.

   latere Rolls Royce in de Ranch
Twintig jaar aan één stuk heb ik in India gewerkt. Duizenden mensen zijn getransformeerd, miljoenen hebben naar mij zitten luisteren en nog veel meer mensen hebben gelezen wat ik gezegd heb, maar de Times of India, de meest traditionele krant van India, nog steeds de meest Britse, heeft geen enkel artikel over mij of mijn werk gepubliceerd. Maar op de dag dat Laxmi de auto aanschafte verscheen er een groot artikel – over de auto, niet over mij!
Ineens zijn ze allemaal geïnteresseerd. Het nieuws over de auto is over het hele land uitgekomen, in alle kranten, in alle talen. Wat zijn dit nou voor mensen? Ze zijn niet geïnteresseerd in mij, niet in meditatie, niet in de duizenden mensen die hier mediteren. Ze hebben totaal geen besef van wat er hier gebeurt maar die auto heeft wel hun interesse gewekt.
Ze komen hier naar toe. Er komen veel mensen naar het kantoor, niet om mij of jou te zien, maar om te informeren: ‘Kunnen we die auto zien?’ Laxmi zegt tegen hen: ‘Jullie kunnen naar de vroege lezing gaan in de ochtend en dan kunnen jullie de auto ook zien.’ En die arme kerels, dan moeten ze wel gaan en anderhalf uur lang zitten luisteren alleen maar om die auto te zien. Wat een marteling! En dit zijn rijke mensen, met een opleiding. Kun je een land bedenken dat nog materialistischer is?’
Osho: The Secret of Secrets, Vol 2, Ch 4, Q 3.
Uit: Osho News.