Het proces van prati-prasav

Zegt Patanjali: De bronnen van de vijf kwellingen, klesha’s, kunnen worden opgeheven door ze terugwaarts naar hun oorsprong op te lossen.

Prati-prasav: dit is een zeer, zeer belangrijk proces, het proces van prati-prasav. Het is het proces van terugvoeren naar de oorzaak, effect terugvoeren naar de oorzaak; het proces van involutie. Je hebt vast wel eens de naam van Janov gehoord, de man die de Primal Therapie heeft herontdekt. Primal Therapie is een onderdeel van prati-prasav. Het is een van de oudste technieken van Patanjali. In de Primal Therapie leert Janov mensen terug te gaan naar hun kindertijd. Als er iets is, een probleem, een probleem, dan ga je terug naar de oorspronkelijke bron vanwaar het begon. Want je kunt blijven proberen het probleem op te lossen, maar als je niet naar de wortels gaat, kan het niet opgelost worden. Gevolgen kunnen niet opgelost worden; ze moeten terug worden  gedwongen naar de oorzaak. Het is net alsof er een boom staat en je de boom niet wilt, maar je blijft de takken snoeien, de bladeren, en er ontspruiten steeds weer takken. Je snijdt één blad af, er komen drie bladeren terug. Je moet naar de wortels gaan.

Er komt bijvoorbeeld een man die bang is voor vrouwen. Er komen veel mensen naar me toe. Ze zeggen dat ze bang zijn voor vrouwen, heel bang. Door die angst kunnen ze geen betekenisvolle relatie aangaan, ze kunnen er niet mee omgaan; de angst is er altijd. Wanneer je bang bent, zal de relatie door de angst besmet worden. Je zult niet in staat zijn om voluit te gaan. Je zult halfslachtige relaties hebben, altijd bang: de angst om afgewezen te worden, de angst dat de vrouw nee zal zeggen. En er zijn nog andere angsten. Als zo iemand doorgaat met het uitproberen van Émile Coué-achtige methoden, als hij blijft herhalen ‘Ik ben niet bang voor vrouwen, en elke dag word ik beter,’ als hij zulke dingen probeert kan hij de angst tijdelijk onderdrukken, maar de angst zal daar zijn en steeds weer terugkomen.

In Primal Therapie moet hij teruggeworpen worden. Een man die bang is voor vrouwen laat zien dat hij een ervaring met de moeder moet hebben gehad die angst heeft veroorzaakt, want de moeder is de eerste vrouw. Je hele leven heb je misschien met veel vrouwen te maken als echtgenote, minnares, dochter, vriendin, maar het beeld van de moeder zal blijven bestaan. Dat is je eerste ervaring. Je hele structuur van relaties met vrouwen zal gebaseerd zijn op dat fundament, en dat fundament is je relatie met je moeder. Dus als een man bang is voor vrouwen, moet hij teruggeleid worden, hij moet een stap terug doen in het geheugen, hij moet teruggaan en de oerbron vinden van waaruit de angst begon. Het kan een gewoon incident zijn, heel klein, hij kan het volledig vergeten zijn. Maar als hij teruggaat, zal hij de wond ergens vinden.

Je wilde geliefd worden door de moeder, zoals elk kind wil, maar de moeder was niet geïnteresseerd. Ze was een drukke vrouw. Ze moest naar veel verenigingen, clubs, ditjes en datjes. Ze was niet bereid om de borst aan jou te geven omdat ze een meer geproportioneerd lichaam wilde. Ze wilde dat haar borsten intact bleven en niet door jou werden vernietigd. Ze wilde dat haar borsten altijd jong zouden blijven en daarom weigerde ze de borst aan jou. Of er kunnen andere problemen in haar hoofd zijn geweest. Je was als kind niet geaccepteerd; je bent als een last gekomen, nooit gewild in de eerste plaats. Maar de pil werkte niet en je werd geboren. Of ze haatte de echtgenoot en jij had het gezicht van de echtgenoot – een diepe haat, of zoiets. Maar je moet terug en je moet weer kind worden.

Onthoud dat geen enkele levensfase ooit verloren gaat. Je kind is nog steeds in je. Het is niet zo dat het kind de jongeman wordt, nee. Het kind blijft binnenin, de jongeman wordt eroverheen gelegd, dan wordt de oude man over de jongeman heen gelegd, laag voor laag. Het kind wordt nooit de jongeman. Het kind blijft daar, er komt een laag jongere overheen. De jongeman wordt nooit de oude; er komt een andere laag, van ouderdom, overheen. Je wordt als een ui – vele lagen – en als je  erin doordringt, zijn alle lagen er nog, intact.

In Primal Therapie helpt Janov mensen om achteruit te gaan en weer kind te worden. Ze schoppen, ze huilen, ze huilen, ze schreeuwen, en de schreeuw is niet meer van het heden. Het is niet van de man op dit moment, het is van het kind dat erachter verborgen zit. Wanneer die schreeuw, die oerschreeuw komt, worden veel dingen onmiddellijk getransformeerd.

Dit is een onderdeel van de methode van prati-prasav. Janov is zich er misschien niet van bewust dat Patanjali, bijna vijfduizend jaar geleden, een systeem onderwees waarin elk gevolg naar de oorzaak geleid moest worden. Alleen de oorzaak kan worden opgelost. Je kunt de wortels snoeien en dan zal de boom sterven. Maar je kunt niet de takken snoeien en hopen dat de boom zal sterven. De boom zal meer gedijen.

Prati-prasav is een prachtig woord; prasav betekent geboorte. Wanneer een kind geboren wordt, is het prasav. Prati-prasav betekent dat je opnieuw geboren wordt in de herinnering, je gaat terug naar de geboorte zelf, het trauma toen je geboren werd, en je beleeft het opnieuw. Herinneren, je herinnert het je niet, je leeft het, je herbeleeft het opnieuw.

Herinneren is anders. Je kunt het je herinneren, je kunt stil zitten, maar je blijft de man die je bent: je herinnert je dat je een kind was en dat je moeder je hard sloeg. Die wond is er, maar dit is herinneren. Je herinnert je een voorval alsof het iemand anders overkwam. Het herbeleven is prati-prasav. Het herbeleven betekent dat je opnieuw het kind wordt. Niet dat je het je herinnert; je wordt opnieuw het kind, je beleeft het opnieuw. De moeder slaat je niet in je herinnering, de moeder slaat je nu opnieuw: de wond, de woede, het antagonisme, je terugdeinzen, de afwijzing en je reactie, alsof het allemaal opnieuw gebeurt. Dit is prati-prasav. En dit is niet alleen als Primal Therapie, maar als methodologie voor iedere zoeker die op zoek is naar het leven in overvloed, naar de waarheid.

Osho, Yoga: The Alpha and the Omega, Vol 4 # 5

Bron: Osho News.