Het ongeopende boek

The Guest, Talks on Kabir

Deze serie lezingen is gebaseerd op de doordringende, mooie songs van Kabir. Er is maar één ding ter wereld dat vervult, zegt Kabir, en dat is de ontmoeting met jezelf. De ontmoeting met ‘de gast’ – met je innerlijke wezen, het goddelijke in je – is de weg naar het compleet maken van je leven. Hier brengt Osho ons tot het besef dat natuurlijk zijn, totaal, hier en nu, ondersteund door meditatie, je bij een specifieke ruimte brengt. En in die ruimte is waarheid mogelijk. 
Met Kabir’s songs en antwoorden op vragen worden we behoedzaam begeleid om in onszelf te zoeken, om de rust en de extase van het begrijpen te vinden.

Osho betoogt in zijn commentaar op Kabir het volgende:
‘De mens is niet wat hij is; de mens is geworden wat hij niet is; dat is de oorzaak van zijn ellende. Hij is van zijn wezen afgedwaald; hij is te zeer betrokken geraakt bij het worden.’
‘Iets worden betekent onwaar worden. Iets worden betekent: dat worden wat je niet bent. Je wezen is er al. De mens hoeft niets anders te worden dan hij is, hij moet zich ontspannen in zijn wezen en de waarheid leren kennen.’

Indringend is ook deze passage: 
‘Ik ben hier niet om je mij te laten begrijpen, ik ben hier om je te helpen jezelf te begrijpen. Je moet je eigen acties, je relaties, je stemmingen nader bekijken; hoe je bent als je alleen bent, hoe je bent als je met mensen samen bent, hoe je je gedraagt, hoe je reageert; of je reacties op het verleden georiënteerde‚ vaste denkpatronen zijn of spontaan en verantwoordelijk. Let op al deze dingen, blijf naar je eigen mind, je hart kijken. Dat moet begrepen worden‚ dat is het boek dat geopend moet worden; jij bent het ongeopende boek.’

En Osho legt dan uit:‘Miljoenen mensen sterven als ‘ongeopende boeken’, hun pagina’s zijn ongesneden. Ga alsjeblieft niet dood als een ongeopend boek. Lees het, ga diep in je wezen. Je draagt alle Veda’s, alle Bijbels en alle Korans in je. Je draagt alles mee wat er met de mensheid is gebeurd of ooit met de mensheid kan gebeuren. Je vertegenwoordigt in een kleine druppel, in een dauwdruppel, alle oceanen, verleden, heden en toekomst. In jouw bescheiden bloei worden alle bloemen uitgedrukt.’

In antwoord op vragen geeft Osho deze reacties die, maar mijn ervaring, ook weer zeer indringend en uniek zijn: ‘Maak je geen zorgen over wat ik zeg. Hoe kun je dat, in de eerste plaats, begrijpen? Ik spreek vanaf mijn niveau in dezelfde taal die jij gebruikt omdat er geen andere taal is‚ maar ik geef die woorden andere betekenissen‚ ik geef er een andere draai aan. Als jij naar die woorden luistert, luister je overeenkomstig je eigen mind, volgens je eigen conditionering. Hoe kun je mij dan begrijpen? 
Je kunt van me houden, maar je kunt me niet begrijpen. Maar als je van me houdt, zal er een groot begrijpen ontstaan. En dat ontstaat niet door mijn woorden te begrijpen, maar door je eigen wezen te verstaan. Hoe dieper het begrijpen van jezelf gaat, des te dieper zul je in mijn woorden doordringen.’

Het boek ‘The Guest’ is verkrijgbaar bij Amazon in India
Het is als audiobook en e-book via osho.com te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.