Het laatste sprongetje

Love Letters to Life, 150 Life transforming Letters by Osho.
150 levens-veranderende  brieven van Osho.

Dit boek is nog maar enkele jaren geleden uit het Hindi in het Engels vertaald.  ‘Love Letters to life’ bevat 150 brieven vol transformatie-hints van Osho. ‘Wees een beetje meer poëtisch. Schrijf het leven liefdesbrieven. Dat is waar meditatie helemaal over gaat.’ geeft Osho aan. In veel boeken staan beschrijvingen die pure proza betreffen. Osho’s woorden spreken tot het hart en zijn vaak poëtisch. Uit dit recente boek blijkt deze poëtische benadering nog eens extra. 
Niet alleen worden de poëtisch geformuleerde brieven van Osho gepresenteerd. Maar hij moedigt ons aan om ook zelf meer poëtisch in het leven te staan. Deze kwaliteit kunnen we aanwakkeren door liefdesbrieven aan het Bestaan te schrijven. Het geeft een veel grotere vrijheid dan dat normaal bij liefdesbrieven gebeurt, aangezien het Bestaan geen verwachtingen ten aanzien van ons heeft. Osho’s eigen brieven vormen een welkom support voor ons meditatieproces en de verdere ontdekking van het innerlijk.

 het laatste sprongetje

Zo schrijft Osho aan een briefschrijver: ‘Het verlangen en de dorst naar waarheid die je hebt zijn een zeldzame zegening. Als die aanwezig is, dan zal op een dag je sprong in de oceaan van meditatie absoluut gebeuren. Ik zie je daar precies op de oever staan – een eenvoudig sprongetje is alles wat nodig is.’
Er wordt dan ook gezegd dat dit geen brieven zijn aan mensen en hun persoonlijkheid, maar aan hun (en onze) ziel.
De topics die Osho in de brieven aan de orde stelt,  zijn onder andere: bewustzijn, zelf-acceptatie, wijsheid, de zoektocht in het leven, een leven in vrijheid, omgaan met boosheid, de aarde is ons thuis, angst loslaten en rebellie.
Over de waarde van brieven legt Osho uit: ‘Als ik iets schrijf, schrijf ik brieven want een brief is net zo goed als iets dat gesproken wordt. Hij is geadresseerd. Ik heb niets geschreven behalve brieven, want voor mij zijn ze een manier van praten. De ander is altijd aanwezig voor mij als ik een brief schrijf.’

Een ander voorbeeld van een indringende brief van Osho is deze: ‘Leef ieder moment. Welke taak er maar op je pad komt, voer die uit. Laat niets tot morgen wachten. De gewoonte om uit te stellen is suïcidaal.
Waar is morgen sowieso? Wat bestaat, is vandaag. Wat er is, is nu. Dit moet geleefd worden. Het moment moet geleefd worden. Alleen het moment is werkelijk. Hij die in staat is in het moment te leven, bereikt het eeuwige. Het geleefde moment wordt eeuwig. Als zij niet geleefd wordt, is zelfs de eeuwigheid niets meer dan tijdelijk.’

Love letters to Life is te bestellen bij de Nederlandse boekhandel.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.