Het Koninkrijk Gods

Jezus zegt dat de waarheid bevrijdt. Ja, waarheid bevrijdt, maar nooit geleende waarheid. Jezus’ waarheid zal jou niet bevrijden. Maar christenen geloven dat de waarheid van Jezus hen zal bevrijden. Niet alleen dat, ze denken dat alleen door Jezus’ kruisiging de mensheid al bevrijd is. Dit is blind, absoluut blind. Niets is bevrijd, niemand is bevrijd; verlossing heeft niet plaatsgevonden. Jezus is gekruisigd, dat klopt, maar door Jezus’ kruisiging is Jezus bevrijd, niet jij. De hele zaak lijkt een truc te zijn. Jezus stierf aan het kruis en de mensheid, met name het christendom, is bevrijd; wie christen is, is al bevrijd.

Zo denkt de mind: zij blijft de verantwoordelijkheid op iemand anders afschuiven. Als je een zondaar bent, ben je een zondaar omdat Adam zondigde en uit de hemel werd gegooid, en nu ben je bevrijd omdat Jezus opnieuw het Koninkrijk Gods is binnengegaan. Adam en Jezus zijn dus de authentieke personen; jullie zijn slechts schaduwen. Adam zondigt, en jij bent een zondaar geworden — dus wie ben jij? Jij bent een schaduw. Adam is uit de hemel gegooid, daarom ben jij eruit gegooid. Dit kan alleen gebeuren met een schaduw, niet met een echt persoon. Als ik uit dit huis word gegooid, wordt alleen mijn schaduw mee gegooid, niets anders. En als ik het Koninkrijk Gods binnenga, gaat alleen mijn schaduw mee naar binnen; jij kunt niet naar binnen.

Jezus loste alles op. Hij ging het Koninkrijk Gods binnen, en de hele mensheid ging met hem mee. Maar niemand is binnengekomen, niemand kan binnenkomen op zo’n gemakkelijke manier. Je moet de prijs betalen, je moet je eigen kruis dragen, je moet gekruisigd worden door lijden — jouw lijden, onthoud dat. Noch Jezus’ lijden, noch dat van iemand anders zal de deuren openen. Ze zijn gesloten, en je kunt niet binnenkomen door Jezus te volgen. Niemand kan op die manier binnenkomen. De deuren gaan open voor het individu, want het individu is de authentieke werkelijkheid.

Osho: A Bird on the Wing.

Onthoud, wees alert dat kennis niet vergaard moet worden, dat je moet blijven als een kind — vol verwondering, vol ontzag. Elk hoekje is mysterieus, en je weet niet wat het is. Je kunt er niet achter komen wat dit leven is. Betoverd ren je van hot naar haar.

Heb je ooit een kind op het strand zien rennen? Zo opgetogen! In euforie! Schelpen en gekleurde stenen verzamelen. Heb je een kind in een tuin zien rennen om een vlinder te vangen? Zo zul je niet rennen, zelfs niet als God er is; zo zul je niet rennen. Je zult niet zo extatisch zijn, zelfs als God er is. Je zult je bewegen als een heer. Je zult je niet haasten, je zult niet gek worden. Je blijft netjes; je laat zien dat je volwassen bent, en geen kind.

En Jezus zegt: ‘Alleen zij die als kinderen zijn, zullen mijn Koninkrijk Gods kunnen binnengaan.’ Alleen zij die kinderlijk zijn, alleen zij die zich nog kunnen verwonderen. Verwondering is de grootste schat in het leven. Zodra je de verwondering verliest, ben je je leven kwijt — dan sleep je je voort, maar je leeft niet meer. En kennis doodt verwondering.

Dat is een van de moeilijkste problemen waarmee de moderne mind wordt geconfronteerd, omdat de kennis zich elke dag meer en meer opstapelt. De twintigste eeuw is al zo beladen met kennis. Daarom is religie verdwenen — want religie kan alleen bestaan met verwondering, met ogen vol verwondering; ogen die niet weten maar klaar staan om zich in elke richting te haasten om te zien wat er is; onschuldige ogen, maagdelijke harten. Vergeet dus niet om in staat te blijven tot kinderlijke verwondering.

Osho: A Sudden Clash of Thunder # 2