Het gras groeit vanzelf

And the Grass grows by itself, Talks on Zen.
Toen iemand een groot meester vroeg: ‘Wat doe je met je discipelen?’
zei hij: ‘Wat ik doe? Ik doe niets.’
De vragensteller vroeg; ‘Maar er gebeuren zoveel dingen om je heen, je moet iets doen.’
De meester zei: ‘Rustig zitten, niets doen, de lente komt en het gras groeit vanzelf.’

‘Het gras groeit vanzelf’ is een prachtige introductie voor ieder die zich afvraagt ‘Wat is Zen?’ Deze serie toespraken is voor iedereen die uit wil vinden wat er zich binnenin bevindt – en op die manier de essentie van het menselijk bewustzijn wil ontdekken. 
Osho gebruikt in dit boek Zen verhalen om te illustreren; deze verwarren de mind en brengen nieuw licht in. Zo verkent Osho alle bouwstenen van Zen: in het moment leven, met de stroom meegaan en het bestaan door je heen laten gaan.
‘Zen verstaat eenvoudig de kunst om het juiste aspect te raken en aan te geven wat niet aangegeven kan worden.’

‘De kwaliteit van totaal zijn is totaal verschillend van andere. Het is geen kwestie van duidelijk aanwezig zijn, het is eerder een kwestie van ieder deel er in de juiste verhouding laten zijn. Het is een harmonie. Het is je leven een harmonieus ritme geven bij alles wat daarin aanwezig is. Dan is ook de mind mooi.
Dan brengt die je niet naar de psychiatrische instellingen. Dan wordt de mind er een die grootser is, de mind wordt de verlichting. En je totaliteit bestaat als één geheel; je verdeelt jezelf niet; je wijsheid blijft onverdeeld. Dat is wat Bokuju zegt en waar het in Zen om gaat. Daarom zeg ik dat Zen een zeldzaam verschijnsel is.’  
Osho

Boekbespreking van Donna van der Steeg.