Het gevaar ‘waarheid’

Danger: Truth at Work.
Het Onkenbare accepteren.   

Het betreft Talks 1-15 uit ‘From Ignorance to Innocence’. Deze publicatie is uit de serie ‘Provocations into consciousness’ en dat is goed te merken. Het gaat om ‘authentic living’ en niet om een schaduw daarvan.
De toespraken die in deze Authentic Living-serie zijn gepubliceerd, werden door Osho in de Verenigde Staten gegeven als een begin van een nieuwe fase van zijn werk. Hij benadrukt dat wij gebukt gaan onder voornamelijk religieuze conditionering. Elk hoofdstuk behandelt een ander aspect van deze conditionering en laat in zachte maar overtuigende taal zien hoe deze te transcenderen. Osho noemt dit proces van spirituele vernieuwing een ‘dry cleaning van de mind’. Het proces stelt ons in staat verder te gaan dan religieuze en sociale conditionering en te ontwikkelen wat Osho een echte eerbied voor het leven noemt.  

Het boek ‘Danger: truth at work’ is een voortdurende happening van wakker schudden.’Mensen zijn altijd ongelukkig geweest’ geeft Osho als reactie op een vraag ‘misère is gewoon een tweede natuur geworden.’ Hij geeft aan dat het zo’n algemeen gegeven is, dat zo dicht om ons heen is, dat we het niet meer zien. Om hier klaarheid over te krijgen, heb je de blik van een kind nodig en niet onze oude ogen waarin de ervaringen van duizenden jaren verzonken liggen. Ellendig zijn is een alom geaccepteerd iets en de godsdienstige leiders, politici en moraalridders zijn er om ons bezig te houden met camouflagetechnieken ervoor.
Ondertussen zijn we daar dan aan verslaafd geraakt en zien we niet meer dat diezelfde zogenaamd edelmoedige personen een groot deel van de ellende veroorzaken. Maar er is een lichtpunt. Het ongelukkige dat er is, is er altijd geweest, maar er zijn in deze tijd wel een aantal mensen meer bewust geworden. En dat is een groot verschil.

Inmiddels is het nu zo, dat sommige mensen de religieuze leiders volgen en anderen zich tegen deze profeten afzetten. En dan is er vervolgens iemand als Osho, die helemaal niets om deze rimram geeft. Hij is niet tegen de leiders met hun religieuze geschriften en ander soort manifesten en hij is er ook niet voor.  Hij ziet ze als totaal absurd en zonder betekenis, van geen enkele relevantie voor ons bestaan. En dit onderbouwt hij met talloze voorbeelden uit verschillende religieuze tradities, waardoor deze totaal doorgeprikt worden. De mens verkeert in ellende, omdat religieuze leiders niet geholpen hebben om de oorzaken hiervan teniet te doen.

‘Mijn hele werk is om alle leugens die je omringen te vernietigen – en niet om ze te vervangen door iets anders, maar om je helemaal naakt te laten zijn in je alleenzijn. Voor mij is het zo dat je alleen in je alleenzijn de waarheid kunt kennen – omdat jij de waarheid bent.’
‘Je hoeft nergens naartoe om de waarheid te vinden; Jezus kan je die niet geven, noch kan Krishna je die geven, noch Boeddha kan je die geven, noch kan ik je die geven. Het is geen handelswaar dat iemand die je gewoon kan geven. Denk je eens in: als waarheid een handelswaar is – iets dat je kan worden gegeven – dan kan het worden gestolen, het kan worden teruggenomen, het kan verloren gaan; er kan van alles mee gebeuren. Maar er gebeurt niets met de waarheid. Zij overkomt je, maar er gebeurt niets met haar. Zij kan niet worden gestolen, zij kan niet worden gekocht.’
Osho

Kortom: het is pittige taal die de nieuwe fase van het werk van Osho via dit boek inluiden. Het is aan ons om zo moedig te zijn om Osho’s analyse onder ogen te zien en ons van onze conditioneringen te bevrijden.
Wat ‘moedig’ zijn betreft, staat er een sterk staaltje van moed beschreven over Osho’s optreden tijdens zijn studententijd in Jabalpur ten opzichte van de toenmalige premier Nehru. Het is daarnaast een ongelofelijk vermakelijk verhaal, met name ook over de impact die Osho’s actie had.

Het boek ‘Danger: truth at work’ is als audiobook te bestellen bij de Boekhandel.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.