Het gevaar van een sekte

Vraag:  Zal er zich toch niet weer een sekte rond u ontwikkelen?
Osho: In de eerste plaats zeg ik dus, dat ik iemand een sannyasin noem als hij van geen enkel bijvoeglijk naamwoord is voorzien. En het is moeilijk om een sekte te vormen als er geen adjectieven aan je kleven. Hoe kun je zonder een religie een sekte vormen?
Ik noem iemand een sannyasin als hij geen religieuze geschriften heeft, geen religieus meester, geen tempel, geen moskee, geen kerk en geen gurudwara. Dan is het dus moeilijk voor een sekte om zich te formeren.

We moeten ons best ervoor doen om geen sekte te laten ontstaan, want sektes hebben meer kwaad aan religieus zijn gedaan dan ook maar iets anders. Niet godsdienstig zijn heeft niet zoveel schade toegebracht als sektes dat hebben gedaan.
En het laatste punt is, dat, wanneer ik het over ‘mijn sannyasins’ had, dit geen verspreking was. Het is vreemd, maar ik maak zelden zulke uitglijders. De eerste keer dat een vriend sprak over ‘jouw sannyasins’ verbeterde ik hem en zei ik: ‘Praat niet over “mijn”.’ Maar mijn bedoeling was van andere aard. De intentie was om te vragen hoe een sannyasin van mij kon zijn? Maar toen ik het weer zei, was het geen verspreking, ik had het over ‘mijn sannyasins.’ Sannyasins kunnen niet van mij zijn maar ik kan zeker de sannyasins toebehoren. 

Osho, Krishna: The Man and His Philosophy # 22