Het ervaren van een orgasme, ontdekking van meditatie

Nandan Bosma heeft, in samenwerking met Satyamo Uyldert, in het verleden uitgebreid research gedaan naar wat Osho over seksualiteit zegt. 

‘Een orgastische ervaring is een vloedgolf. Je wordt er zo totaal door overspoeld, dat je verdwijnt. En ik acht de orgastische ervaring hoog, omdat mijn weten is dat alle meditatie eruit voortgekomen is. Alle spiritualiteit komt daar vandaan, want het laat je proeven van wat ‘de hoogste heerlijkheid’ is. Als je jonge mensen tot hun vijf- of zesentwintigste in dit opzicht in de weg staat, zullen ze in de eerste plaats nooit een orgasme ervaren.
In de tweede plaats zal nooit de gedachte bij hen opkomen dat het mogelijk is dat er een hoger bewustzijn bestaat, een fantastische ruimte binnen in henzelf; dat ze niet zijn wat ze in de spiegel zien, dat ze heel veel meer zijn. In een orgastische ervaring worden ze praktisch één met het geheel. Het is een eerste glimp – een venster gaat open en ze gaan zoeken naar wegen om het venster verder open te zetten, om de open hemel in te vliegen.

Niemand heeft nagegaan hoe de mens meditatie ontdekte, hoe hij begon met te denken aan de mogelijkheid van spirituele extase-ervaring. Voor mij ligt dat heel eenvoudig. Zodra jongens en meisjes een orgastische ervaring hebben, hebben ze ook meteen geproefd wat spiritualiteit is, het goddelijke, het heilige. En in de rest van hun leven is er niets dat zo’n hoogtepunt zal zijn.

De tijd stopt……
Iemand komt tijdens een orgastische ervaring ook te weten dat het denken stopt, dat de tijd stopt. Je komt tot stilstand – er is geen beweging. Zij die wijs genoeg waren probeerden op een andere manier hoe ze af konden komen van hun gedachtestroom, van tijd en beweging,
om totaal stil te worden. En tot hun verrassing werkte het naar beide kanten; ze bereikten dezelfde orgastische ervaring. Maar als die orgastische ervaring seksueel is, dan ben je afhankelijk van iemand anders. Maar als die orgastische ervaring voortkomt uit meditatie, bereik je je grootste waardigheid als individu – onafhankelijkheid.’

Het tegengaan van een orgastische ervaring
‘Godsdiensten wilden niet dat deze orgastische ervaring mensen overkwam. En om dat te verhinderen brachten ze het celibaat in de wereld. Vreselijk en heel listig – maar de geestelijkheid is listig. Het ging hen alleen om hun eigen gewin. Als mensen individueel het spirituele en het heilige gaan ervaren, dan is de Brahmaanse priester niet langer nodig; ook de rabbijn is niet langer nodig, noch de Katholieke priester. Mensen hebben dan zo’n direct en intiem contact met het universum dat er geen behoefte is aan een middelaar.

Om die ontwikkeling te verhinderen waren er twee mogelijkheden. In het verleden gebruikte men het kinderhuwelijk: op zeven- of achtjarige leeftijd. Een zeven jaar oude jongen is seksueel nog niet rijp en een meisje van die leeftijd ook niet. Maar omdat ze getrouwd zijn, worden ze langzaam, langzaam, door familie en vrienden ingewijd: ze beginnen met elkaar te spelen. Seks wordt voor hen een spelletje, op zijn hoogst een manier om kinderen voort te brengen. Er komt geen tijd om iets te ervaren dat hen in een spirituele richting geduwd zou kunnen hebben. Eeuwenlang is dit zo gegaan. Ze kregen te vroeg die last te dragen: en dat er kinderen komen staat buiten een orgastische ervaring.’

Een energie-verschijnsel
‘Seks moet dus op twee manieren begrepen worden. Aan de ene kant zet het de soort voort, iets wat een biologisch verschijnsel is; aan de andere kant schept het een energie-ervaring, waarvan geestelijkheid noch politiek graag zien dat mensen die hebben, want dat zou de grootste revolutie ter wereld in gang zetten. Mensen hebben dan een direct contact met het bestaan zelf – geen Heilige Schrift, geen priesters, geen middelaars. Dat soort mensen zijn de parasieten van de mensheid.

Maar de tijden veranderden, er kwam meer en meer scholing; leerlingen bleven niet thuis wonen maar in kostscholen, jongens bij jongens, meisjes bij meisjes. Dat droeg ook bij aan de bestaande soorten perversiteit. Ik veroordeel het niet, ik leg jullie alleen maar uit wat er gebeurde.’

Meer: Op weg naar transcendentie.