Het alternatief: 5-dimensionaal onderwijs

De scholen zijn weer begonnen. Ondanks dat er een lerarentekort is, zullen kinderen toch weer volgestopt worden met feiten en vaardigheden waarvan de relevantie zeer twijfelachtig is. De hamvraag is: worden ze alleen klaargestoomd om in de maatschappij te passen of geeft wat de scholen bieden een kans om tot een onafhankelijk creatief en gelukkig individu op te groeien?
Osho geeft in ‘The Greatest Challenge: The Golden Future’, later verschenen als It’s All About Change, aan dat het onderwijs uit vijf dimensies moet bestaan. Hij wijst erop dat het onderwijs dat tot nu toe bestaat, ontoereikend, onvolledig en oppervlakkig is. Het creëert alleen mensen die in hun levensonderhoud kunnen voorzien en geeft geen enkel inzicht in het leven zelf. daarnaast is er het schadelijke element van de competitie. Education: forward to the real basics.

 De scholen zijn weer begonnen.

• De eerste dimensie is informatief. Dit kan door de computer en de tv verzorgd worden. Inhoudelijk moet bijvoorbeeld geschiedenis niet over grote oorlogsvoerders gaan, maar over die grootse genieën die iets bijgedragen hebben aan de schoonheid van deze planeet, aan de mensheid, zoals Boeddha, Socrates, Lao Tzu, Rumi, Walt Whitman, Dostojevski. Wat ‘taal’ betreft moet ieder kind minstens 2 talen beheersen, waaronder de wereldtaal.
• De tweede dimensie betreft onderzoek van wetenschappelijke onderwerpen, belangrijk omdat het de helft van de werkelijkheid is. Naast tv en computer is hier ook menselijke begeleiding bij nodig, vanwege de complexiteit.
• De derde dimensie zal zijn wat tegenwoordig totaal in het onderwijs ontbreekt, namelijk: de kunst om te leven. Mensen denken dat ze weten wat ‘liefde’ is. Dat weten ze niet en zeker niet tijdig. Ieder kind moet hulp krijgen om boosheid, haat, jaloezie in liefde te transformeren. Ook ‘humor’ maakt deel uit van deze derde dimensie in plaats van dat je somber en serieus gemaakt wordt.
• De vierde dimensie moet kunst omvatten: schilderen, muziek, pottenbakken, boetseren, alles wat maar creatief is en waartoe de leerling zich aangetrokken voelt. Daarbij moet niets opgelegd worden.
• De vijfde dimensie betreft de kunst van het sterven. Hierin bevinden zich alle meditaties, zodat er bewustwording optreedt van dat er geen dood is, maar dat er eeuwig leven in je huist. Onder de grote paraplu van meditatie kan er introductie plaatsvinden in zen, in tao, in yoga, in Hassidisme, in alle types en mogelijkheden die bestaan hebben en die het onderwijs achterwege gelaten heeft.
Daarnaast geeft Osho duidelijke richtlijnen over de positie van de leraar, examens, verplichtingen en over onderwijsmethodes en middelen. Hierbij benadrukt hij: ‘Niemand is lager en niemand is hoger. Men is gewoon zichzelf, onvergelijkbaar met anderen.’

 Niemand is lager en niemand hoger.