Helpen en anderen willen veranderen

Er is een groot en belangrijk verschil tussen proberen de ander te veranderen en hem te helpen. Wanneer je iemand helpt, help je hem zichzelf te zijn; wanneer je iemand probeert te veranderen, probeer je hem te veranderen volgens jouw idee. Wanneer je iemand probeert te veranderen, probeer je een kopie van hem te maken.
Je bent niet geïnteresseerd in hem. Je hebt een bepaalde ideologie, een vast idee, een ideaal. Je verandert hem volgens dat ideaal. Het ideaal is belangrijker, de echte mens is helemaal niet belangrijk.


Proberen de ander te veranderen volgens een of ander ideaal is in feite zeer gewelddadig. Het is agressie, het is een poging om de ander te vernietigen. Het is geen liefde, het is geen mededogen. Mededogen laat de ander altijd zichzelf zijn. Compassie heeft geen ideologie, compassie is slechts een klimaat. Het geeft je geen richting, het geeft je alleen energie. Dan beweeg je. Dan moet je zaad ontkiemen volgens zijn eigen aard. Er is niemand die je iets opdringt.

Als ik zeg ‘ga anderen helpen’ bedoel ik ‘help hen zichzelf te zijn.’ Als ik zeg ‘de wereld is te on-religieus door te veel predikers’ bedoel ik dat veel mensen proberen anderen te veranderen, te bekeren, te transformeren volgens hun eigen ideologie.
Het idee mag niet belangrijker zijn dan de persoon. Zelfs de hele mensheid is niet belangrijker dan één enkel mens. De mensheid is een idee; een enkel mens is een realiteit.

Vergeet de mensheid, denk aan de mens — het echte, het concrete, het kloppende, het levende. Het is heel gemakkelijk om mensen op te offeren voor de mensheid. Het is heel gemakkelijk om mensen op te offeren voor de Islam, het Christendom, het Hindoeïsme; het is heel gemakkelijk om ze op te offeren voor het idee van Christus, Boeddha, Mahavira. Helpen, maar niet opofferen. Wie ben jij om iemand op te offeren? Elk individu is zijn eigen doel. Gebruik hem niet als middel.

Deel je wezen, maar laat de ander zijn eigen bestemming volgen. Dat lot is onbekend; niemand weet wat er gaat bloeien. Geef geen patroon, anders wordt de bloem verpletterd. En vergeet niet dat elk individueel wezen uniek is. Er is nog nooit zo’n wezen geweest en dat zal ook nooit meer gebeuren. God herhaalt nooit, hij is niet repetitief. Hij gaat door met uitvinden.

Help, geef energie, liefde. Accepteer de ander en geef hem het gevoel dat hij welkom is. Geef hem geen schuldgevoel, geef hem niet het idee dat hij veroordeeld is. Iedereen die hem probeert te veranderen geeft hem een gevoel van schuld, en schuld is vergif. Je kunt, authentiek, alleen jezelf zijn. Al het andere zal vals zijn, al het andere zullen slechts maskers zijn, persoonlijkheden, maar niet je essentie. Je kunt jezelf versieren met de persoonlijkheid van Boeddha, maar het zal nooit je hart raken. Het zal nooit met je verbonden zijn, het zal niet met je verbonden zijn. Het zal alleen aan de buitenkant zijn. Een gezicht, maar nooit het jouwe.

Wanneer je ver weg bent van jezelf, ben je ver weg van God. De afstand tussen jou en jezelf is de afstand tussen jou en God, en er is geen andere afstand. Dus wie zegt ‘word iemand anders,’ gooit je van God weg. Je zult onecht worden, je zult maskers dragen. Je zult persoonlijkheden hebben, karakter en duizend andere dingen, maar je zult geen ziel hebben; je zult het wezenlijke niet hebben. Je zult geen bewustzijn zijn, je zult een misleiding zijn: een pseudo-fenomeen, niet authentiek.

Dus als ik zeg helpen, geef ik je niet het idee om hen te onderwijzen. Ik zeg: schep gewoon een klimaat rond mensen. Waar je ook komt, draag het klimaat van liefde en mededogen uit, en help de ander zichzelf te zijn. Dat is het moeilijkste ter wereld — de ander helpen zichzelf te zijn — want dat druist in tegen je ego. Je ego wil mensen imiteren. Je zou willen dat iedereen jou imiteert; je zou het archetype willen worden en dat iedereen je volgt. Dan zou je ego heel voldaan zijn. Je zou jezelf zien als de blauwdruk en iedereen zou jou moeten volgen. Jij wordt het centrum en iedereen wordt onecht.

Help mensen om natuurlijk te zijn, help mensen om vrij te zijn, help mensen om zichzelf te zijn, en probeer nooit iemand te dwingen, te trekken en te duwen en te manipuleren, want dat zijn de wegen van het ego. 

Osho, Come Follow to You, Vol 2 # 6