Heiliger dan gij

Osho,
‘Heiliger dan gij’ lijkt mijn levenslange mantra te zijn. Toen ik opgroeide als katholiek dankte ik God dagelijks dat ik deel uitmaakte van de enige ware religie. Als katholieke non wist ik dat ik het gemaakt had. Nu, als sannyasin, zie ik diezelfde houdingen en oordelen overal gebeuren. Ik zie mezelf superieur gedragen tegenover niet-sannyasins en inferieur tegenover degenen die al langer bij u zijn dan ik.
Ik put mezelf echt uit in het construeren van ingewikkelde continua waarlangs ik iedereen in relatie tot mezelf plaats. Ik kan gewoon niet hard genoeg schudden om het los te laten.  Graag uw commentaar.

Religie zoals die door de eeuwen heen heeft bestaan, is niets anders dan een subtiele egotrip. Veel subtieler natuurlijk dan die trips die mensen maken voor geld, macht, prestige, respectabiliteit en dat alles. Maar in wezen is het hetzelfde. De mind van de mens is gevormd, vervormd, vergiftigd voor maar één ding en dat is het ego. Alles opofferen voor het ego!
Dat is de enige noot van al onze beschavingen, culturen, samenlevingen, religies, onderwijssystemen. Vanaf het allereerste begin implanteren we zaden van ambitie in de mind van het kind. Dan wijden we vijfentwintig jaar in de scholen, hogescholen en universiteiten aan het verzorgen, bewateren van die zaadjes, zodat ze wortels, takken, bloemen en vruchten kunnen krijgen.
Vijfentwintig jaar is een lange tijd, het is een derde van je hele leven! En wanneer je zo’n lange tijd geconditioneerd bent voor ambitie, wordt het zeker heel moeilijk om er vanaf te komen. Maar ambitie begint op zo’n manier dat je je nooit bewust wordt van het vergif dat erin zit. De fles ambitie bevat zuiver vergif, maar het etiket is niet dat van vergif. Het etiket zegt dat het pure verbinding is.

We leven door woorden, we zijn woordgericht. Ons hele leven wordt beheerst door woorden. Mooie woorden kunnen lelijke realiteiten verbergen. In feite bestaan lelijke werkelijkheden in de wereld alleen omdat we ze camoufleren achter mooie façades van taal, filosofie, theologie, ideologie. Geef het een mooi woord en je kunt alles bedekken.
De zogenaamde religieuze mensen zijn het meest egoïstisch omdat religie een van de mooiste woorden is. Het bevat het hele spectrum van alles wat gewaardeerd wordt, gewaardeerd, naar verlangd: vrijheid, liefde, bevrijding, God, nirvana, moksha, onsterfelijkheid.
Wat kun je nog meer vragen? Het bevat ‘het hele Koninkrijk van God’. Het woord is zo mooi dat je echt intelligent moet zijn om te zien wat erachter schuilgaat: religie is niets anders dan een zeer onheilige trip, in de naam van heiligheid. Vandaar dat je in de gezichten van je heiligen, in hun ogen, in hun gebaren, niets anders zult zien dan het vrome ego. 
Maar je zult moeten opletten, want het komt via de achterdeur. Het is er nooit in zijn naaktheid, het verstopt zich altijd achter gordijnen. Laat je niet misleiden door de gordijnen! De gordijnen mogen dan mooi zijn, gemaakt van prachtig materiaal, maar wat zich achter het gordijn bevindt, daar moet naar gekeken worden!

Jullie ‘heiligen’ hebben hard gewerkt. Hun verzakingen zijn zwaar. Ze doen bijna het onmogelijke: celibaat (vechten met biologie), vasten (vechten met hun fysiologie) en alles doen wat onnatuurlijk is, voor één enkel doel: dat je gerespecteerd wordt wanneer je iets onnatuurlijks doet. Natuurlijk word je beschouwd als een superieur soort, een superman.  Je bent geen gewone man! Gewone mensen leven gewone levens: ze houden van eten, ze genieten van eten. De religieuze persoon mag niet van eten genieten.

Dus als je van je eten geniet, ben je gewoon. Gewoonheid moet veroordeeld worden, alleen dan kun je buitengewoon worden. En dan zit zeker, diep van binnen, het gevoel van ‘heiliger-dan-gij’. Het komt voor in alle religies over de hele wereld. Het heeft niets specifieks met katholicisme te maken. 
Probeer het mechanisme te zien: het onnatuurlijke lijkt gerespecteerd te worden omdat de man die ertoe in staat is bepaalde krachten lijkt te hebben die de gewone mens niet heeft. Dus alles wat gewoon en natuurlijk lijkt, moet worden veroordeeld. En alles wat onnatuurlijk lijkt, moet gerespecteerd worden. 

Lachen wordt veroordeeld omdat het heel gewoon is. Christenen zeggen dat Jezus nooit lachte. Daar kan ik het niet mee eens zijn. Alleen een man als Jezus kan echt lachen. Maar christenen die zeggen dat Jezus nooit heeft gelachen, maken zeker een punt. Ze zeggen dat hij zo heilig is, dat hij niet zo’n godslasterlijke daad als lachen kan begaan.
Jainas zeggen dat Mahavira nooit gepoept of geplast heeft: zulke gewone handelingen. Dat is een van de criteria of iemand echt verlicht is of niet. Toilet is het criterium. Zie je hoe dom het is!  Ze zeggen dat Mahavira nooit transpireerde. Dat is alleen mogelijk als hij geen huid had, als hij in plaats van in zijn huid in een soort plastic zak leefde. Plastic transpireert niet, maar huid moet transpireren. Dat maakt deel uit van de levenskracht ervan. Het is heel fundamenteel, je kunt alleen leven als je huid transpireert. Dode mensen transpireren zeker niet, dat kunnen ze niet. Mahavira was of dood of van plastic!

Een levend persoon moet transpireren, om de eenvoudige reden dat elke porie van je huid ademt. Er zijn miljoenen kleine poriën die in je lichaam ademen. Je ademt niet alleen door je neus. Als je neus zou mogen ademen en je hele lichaam zou worden bedekt met een dikke verf, zodat alle poriën van je huid zouden worden afgesloten, zou je binnen drie uur sterven. Als je door je neus zou mogen ademen, zou je nog steeds binnen drie uur sterven omdat je hele lichaam moet ademen. Elke cel van je lichaam ademt.
En als het zo heet is… Mahavira leefde in een van de heetste delen van dit land, Bihar, en hij leefde naakt en reisde te voet. Hij moet meer gezweet hebben dan wie dan ook. Transpiratie heeft een natuurlijke functie: als het te warm is, transpireert je lichaam om je lichaamstemperatuur binnen een bepaalde grens te houden. Als je transpireert, laat je lichaam wat water uit de huidporiën lopen, dat water verdampt en neemt zo je lichaamswarmte weg. Zo kan het lichaam een constante temperatuur behouden. Als je niet transpireert, wordt je lichaam zo heet dat je uit elkaar barst of van binnenuit verbrandt.
Maar al deze stomme ideeën worden opgeworpen om de eenvoudige reden dat Mahavira speciaal is, dat Jezus speciaal is. Er moet iets buitengewoons worden verzonnen.

Osho: The Wild Geese and the Water #11

Afbeelding van Thanks for your Likes – Pixabay