Had Sophia Loren ook verlicht kunnen worden?

Hadden vrouwen als Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Vita Sackville-West, Lou Andreas-Salomé, Sophia Loren, of welke andere vrouw ook uit deze eeuw die u kent, bij een meester verlicht kunnen worden?”

Vrouwen zijn even goed als mannen in staat verlicht te worden. Het aantal zal bijna gelijk zijn, want de natuur behoudt een zeker evenwicht – Gertrude Stein bijvoorbeeld had zeker verlicht kunnen worden.
Verlichting is niet het monopolie van de man, maar hij heeft er in het verleden een alleenrecht van gemaakt. Al deze monopolies kunnen doorbroken worden. Een ding moet je heel goed begrijpen: zonder de politieke structuur te veranderen kun je niets veranderen.
En vrouwen moeten niet verdeeld raken in partijen; anders zullen ze weggevaagd worden, zullen ze niets kunnen uitrichten. Hun hele ideologie zou voor de emancipatie van de vrouw moeten zijn en voor het scheppen van gelijke kansen op alle gebieden. En de strijd zou wereldwijd moeten zijn, in elk land dus… Als de strijd niet wereldwijd wordt gevoerd, zal het heel moeilijk zijn de totale structuur te veranderen.

   Sophia Loren

En het is zoiets simpels om een wereldrevolutie uit te roepen. Het is veel eenvoudiger dan het voor het proletariaat was om een wereldrevolutie op gang te brengen, want ze vielen in dezelfde valkuil: er waren zoveel kleine fracties met minimale verschillen in zowel China, de Sovjetunie, Joegoslavië als in andere communistische partijen.
Er moet dus een basisideologie zijn, die er eenvoudig de nadruk op legt dat de vrouw de wereld moet overnemen.

Uit: Het boek over vrouwen.
Bron: www.osho.com.